Hopp til hovedinnhold

Eksempler på gjennomførte Lektor2-opplegg

Her finner du beskrivelser av gjennomførte Lektor2-opplegg utviklet etter Lektor2-modellen. 

For flere tips til koblinger mellom ulike tema og samarbeidspartnere, se Idèbank.

Undervisningsopplegg
Frank - beregning planter

Urban dyrking av nytteplanter som småskala klimatiltak

Mikrogartneriet ønsket råd fra elevene på Strinda videregående skole om hvordan produsere mest mulig salat på mest mulig miljøvennlig måte.

Undervisningsopplegg
Menstad - Skanska

Grunnarbeid - bygg

Skanska etablerte lokalkontor på Menstad ungdomsskole i forbindelse med nytt byggeprosjekt.

Undervisningsopplegg
Asbjørn - fisk i håv

En innføring i lakseoppdrett og en enkel kvalitetsanalyse

Grieg Seafood ønsket hjelp av elevene ved Strand videregående skole til å utføre kvalitetskontroll på oppdrettsanlegget.

Undervisningsopplegg
Liv - Nex - fabrikken

Bærekraftig vindusutskifting/produktvalg

Elevene ved Rognan ungdomsskole anbefalte Nexans å bytte ut de gamle vinduene i fabrikklokalet basert på en økonomisk og bærekraftig vurdering.

Undervisningsopplegg
Nord-Troms

Utredning av mulig vegtunnelløsning

Fysikkelevene ved Nord-Troms videregående skole samarbeidet med Statens vegvesen om utredning av ny veitrase.

Undervisningsopplegg
Samfundet skole

Avfallshåndtering og energigjenvinning

8. klasse ved Samfundets skole hjalp Returkraft med å kartlegge befolkningens kunnskaper og holdninger til avfallssortering.

Undervisningsopplegg
Mikroplast

Mikroplast

NIVA ønsket bistand fra elever ved Solvang ungdomsskole for å teste ut nytt utstyr for kartlegging av mikroplast.

Undervisningsopplegg
Elgbeitetaksering

Elgbeitetaksering

Elever ved Gimle skole kartla elgbestanden på oppdrag fra Faun Naturforvaltning.

Undervisningsopplegg
Erlend - arbeid med oppdraget

Etablering av snøskuterløype

Elevene på Numedal videregående skole ga innspill til utmarkskonsulenten i Nore og Uvdal kommune om hvor det var mest hensiktsmessig å etablere snøskuterløype. 

Undervisningsopplegg
Liv - bsc - elever ute

Etablering av matfiskanlegg

Salmon Center AS trengte innspill fra elevene på Bodø Voksenopplæring i etableringsfasen av et nytt visningsanlegg for laks.

Undervisningsopplegg
Fossilfri kollektivtransport

Fossilfri kollektivtransport

Ruter trengte innspill fra elevene ved Heltberg Gymnas om hvordan de kan nå målet om å bli fossilfri innen 2020.

Undervisningsopplegg
Kartlegging av naturtyper

Kartlegging av naturtyper

Elever ved Hersleb videregående skole ga råd til Naturhistorisk museum angående plassering av nytt klimasenter.

Undervisningsopplegg
Nord-Odal 2

Praktisk geometri - Multifunksjonell ballvegg

Elevene ved Nord-Odal ungdomsskole laget ny ballvegg i samarbeid med Mapei.

Undervisningsopplegg
Å rekonstruere et utdødd dyr

Å rekonstruere et utdødd dyr

Biologielevene ved Hersleb videregående skole tolket fossilfunn sammen med forsker fra Naturhistorisk museum.