Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnsfag

Bærekraftig vindusutskifting/produktvalg

Elevene ved Rognan ungdomsskole anbefalte Nexans å bytte ut de gamle vinduene i fabrikklokalet basert på en økonomisk og bærekraftig vurdering.

Av: Rita Johansen, Per Atle Strand Skalmerås og Frank Borkamo
Fag og trinn: Matematikk, naturfag, samfunnsfag og krle, 9. trinn
Skole: Rognan Ungdomsskole
Samarbeidspartner: Nexans Rognan

1. Velg tema

Tema: Termisk energi

Lærer og partner snakket sammen om temaet, og kom frem til at termisk energi kan jobbes med på mange ulike måter og fra ulike perspektiv. Her kan du lese mer om dette.

2. Finn fram til et oppdrag som elevene skal løse

Oppdraget slik det ble presentert for elevene:

Nexans Rognan søker kvalifisert rådgivning vedrørende utskiftning av vinduer

Nexans Norway sin fabrikk på Rognan produserer kabler i mange forskjellige størrelser, som blir solgt til kunder i en rekke land over hele verden. Med litt i overkant av 200 ansatte er ikke fabrikken bare viktig for sine kunder og resten av Nexans Norway, men også for Rognan som lokalsamfunn. Det har den vært i en god stund allerede, helt siden oppstarten i 1972, da som en del av STK (Standard Telefon og Kabelfabrikk).

Fabrikken har per i dag en grunnflate på ca 18 000 m2 og en høyde under taket på omtrent 7 meter. Videre er det satt et krav om at temperaturen innendørs skal holdes forholdsvis konstant, uansett vær og årstid. Siden oppstart og bygging av fabrikken i 1972, har mye blitt endret og forbedret underveis, men mye har også forblitt uendret. Vinduer har i liten grad blitt skiftet ut, slik at mesteparten av fabrikkens vinduer er de samme som da bygget ble satt opp. Her ønsker vi hjelp, og gir dere dermed følgende oppdrag:

 • Vil det være lønnsomt for Nexans Rognan å skifte ut fabrikkens gamle vinduer? Det forventes at anbefalingen baseres på økonomiske og bærekraftige vurderinger.

Vi vil gjerne invitere dere til fabrikken for en omvisning og eventuelle undersøkelser den 17/02-2017. Vi ønsker også at dere presenterer deres løsning på fabrikken i løpet av uke 11.

Med vennlig hilsen

xxx xxx
Nexans Norway

3. Hvilke kunnskaper og ferdigheter trenger elevene for å løse oppdraget?

Kunnskaper

Kunnskap i å gjøre valg som kan påvirke framtiden, både for bedriften og samfunnet for øvrig. Regne på energiutnyttelse, u-verdi, areal, varmetap, kostnader, forbruk, watt og ressurser.

Ferdigheter

Måle, regne, samle inn data/informasjon, analysere data, lage grafiske framstillinger, utarbeide rapport og presentasjon, samarbeide og argumentere for  løsningen sin.

Presentere resultatet for bedriften i form av regneark og for eksempel power point. 

4. Hva kan elevene gjøre sammen med partneren som de ikke kan gjøre i klasserommet?

Bedriften var avsender og mottaker for oppdraget. Elevene besøkte bedriften for å ta mål av vinduer og testet vinduene med termisk kamera. Fagpersoner bidro med veiledning, utlån av utstyr og deltok i en spørreundersøkelse.

Liv - Nex - måle vinduer

5. Velg aktiviteter som setter elevene i stand til å løse oppdraget

Fase 1 – Oppstart (På skolen, 45 minutter)

 • Faglærer avklarte ulike begreper, som for eksempel u –verdi for vinduer. Klassen jobbet også med beregning av areal og varmetap, og energiberegninger opp mot utgifter knyttet til strøm-/energikjøp

Fase 2 – Arbeid med ulike aktiviteter for å bygge forståelse
(På Nexans, 2 timer)

 • Fagperson fra bedriften fortalte om bedriftens historie og betydning som en hjørnesteinsbedrift i kommunen gjennom mange år. Elevene fikk se film og eksempler på produkter. Elevene fikk også vite hvilke yrkesmuligheter bedriften kan gi og hvordan en kan oppnå fagkompetanse
 • Elevene fikk oppdraget. Nexans beskrev hva de ønsket av undersøkelser og hva de kunne bistå med av grunnlagsinformasjon
 • Elevene ble guidet til de deler av bygningen der det kunne være aktuelt med utskifting av vinduer. Elevene tok nødvendig mål av vinduer og testet ut varmesøkende kamera

Liv - Nex - termomåling

Fase 3 – Elevene anvender det de har lært til å løse oppdraget
(På skolen, 3 x 45 minutter)

 • Elevene utførte beregninger ut fra arealet på den totale vindusmassen opp mot eksisterende vinduers u-verdi og mot nye vinduers u-verdi
 • Elevene kontaktet en lokal leverandør der de fikk nødvendige data på utskifting av de gamle vinduene. De fikk ny pris på vinduer og beregnet om det var lønnsomt sammenliknet med nye vinduers kostnader og energipris (nye kontra gamle vinduer – energibesparelse). Arbeidet med u-verdifaktoren viste om det var lønnsomt å skifte ut vinduer i forhold til sparte kroner mht strømutgifter
 • Elevene laget en presentasjon med sine resultater og anbefalinger ved å bruke regneark, geogebra og power point
 • Elevene presenterte for ledelsen av bedriften hvilket resultat de var kommet fram til og hva de anbefalte bedriften å gjøre. Elevene viste hvordan de hadde regnet og reflekterte (etisk og moralsk) og argumenterte for sin løsning i et sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv

Liv - Nex - elevpresentasjon

 

Aktuelle hovedområder i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
  • Måling
  • Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
  • Fenomener og stoffer
  • Teknologi og design
Publisert 04. jul. 2017 - Sist endret 25. sep. 2017.