Lektor2 – Samarbeid med arbeidslivet om undervisning i realfag

Vil du at dine elever skal få innblikk i hvordan realister jobber? Vil du øke elevenes interesse og motivasjon for realfag? 

Lektor2 tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen. I samarbeid utvikler skolen og samarbeidspartneren inspirerende og læreplanrettede undervisningsopplegg med fokus på anvendelse av realfag. For mer informasjon se Om Lektor2.


Østers-jakt i fjæra

Østers-jakt i fjæra (11.06.2019)

Hva får elever fra Skeisvang videregående skole til å trekke i vadebukser og entre kanoer i Førlandsfjorden i Tysvær?
Haugesunds avis 2. juni 2019

Titan.no

Elever gir gode realfagsråd til bedrifter ( 4.06.2019)

Les artikkelen om Lektor2-ordningen med mange gode eksempler på Lektor2-opplegg.
Titan.no 29. mai 2019

Håvåsen skole

Håvåsen skoles klimaprosjekt - Nå er resultatet klart. (15.05.2019)

Elevene i 9A forteller at de har fått et større innblikk i hvor mye søppel det faktisk er i naturen. Haugesunds Avis 13.05.2019

Bodø vgs

Mener Bodøelva har det bra (14.05.2019)

Elever ved Bodø videregående skole undersøkte Bodøelva etter utbygging på riksvei 80. Avisa Nordland 28.01.2019

Lavik skule

Elevar har sett på bruk av landstraum ( 3.05.2019)

Havyard Ship technology bad elevane på Lavik skule å finne ut kva økonomisk gevinst dei har av å nytte landstraum, samt kva miljøeffekt det har.
Ytre Sogn, 2. mai 2019.

Nyhetsarkiv

.