Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • matematikk
 • naturfag

Praktisk geometri - Multifunksjonell ballvegg

Elevene ved Nord-Odal ungdomsskole laget ny ballvegg i samarbeid med Mapei.

Av: Ingunn Hermansen
Fag og trinn: Matematikk og naturfag, 9. trinn
Skole: Nord Odal ungdomsskole
Samarbeidspartner: Mapei AS

1. Velg tema

Tema: Praktisk geometri

Lærer og partner snakket sammen om temaet, og kom frem til at praktisk geometri kan jobbes med på mange ulike måter og fra ulike perspektiv. Her kan du lese mer om dette.

2. Finn fram til et oppdrag som elevene skal løse

Oppdraget slik det ble presentert for elevene:

Nordveggen på Nord-Odal ungdomsskole er lite estetisk. Dette ønsker skolen at dere skal gjøre noe med. Dere får derfor i oppdrag fra Nord-Odal ungdomsskole i samarbeid med Mapei AS å utforme og støpe kreative geometriske komponenter til veggen.

Det stilles ingen krav til kreativitet og utforming annet enn at komponentene må ha et valgfritt geometrisk ytre, samt et geometrisk hull. Vi ønsker at alle interesserte leverer en skriftlig søknad som inneholder navn, gode egenskaper og hvorfor vi bør velge akkurat deg innen onsdag 20.april. 

Prosjektet vil gjennomføres i uke 19, fra 9.mai til 13. mai, og avsluttes med en avduking. 

Med vennlig hilsen

Ingunn - logo Mapei

3. Hvilke kunnskaper og ferdigheter trenger elevene for å løse oppdraget?

Kunnskaper

 • Kjenne til ulike muligheter og bruksområder for sementblandinger som byggemateriale i bygninger/ hus, bruer, tuneller og som materiale for offshore virksomhet
 • Kunnskap om sammensetning av ulike typer sementblandinger, farger og tilsetningsstoffer i produktene som benyttes
 • Begreper: radius, diameter, omkrets, lengde, blandingsforhold, målestokk, tetthet, areal og volum
 • Kunnskap om egenskapene til materialene papp, plast, isopor og tre i utformingen av støpeformene

Ferdigheter

 • Konstruksjon av vinkler, sirkler, mangekanter og/eller sammensatte figurer
 • Kunne beregne lengde, omkrets, areal og volum av kvadrater, rektangler, romber, polygoner, sirkler og tetthet
 • Kunne blande betongen riktig
 • Kunne presentere løsningen på oppdraget muntlig for en jury

4. Hva kan elevene gjøre sammen med partneren som de ikke kan gjøre i klasserommet?

Mapei bidro med faglig innlegg, veiledning, ideutveksling og inspirasjon under hele arbeidsprosessen. De gjennomførte også en omvisning i bedriften, og bisto det praktiske arbeidet knyttet til «støpeform», blandingen av sement og selve støpingen. Mapei utførte jobben med å henge opp komponentene i skolegården. Mapei AS stilte med alt nødvendig utstyr som forskalingsmateriale, blandeutstyr, betong osv.

5. Velg aktiviteter som setter elevene i stand til å løse oppdraget

Fase 1 - Oppstart

 • Oppdraget ble presentert og elevene som skulle delta fikk en skoletime til å begynne den kreative tenkingen rundt figuren de skulle lage
 • Elevene gjennomførte aktiviteter for å tilegne seg nødvendig kunnskap om areal og volumberegninger. I dette arbeidet måtte de benytte passer, linjal og vinkelhaker som arbeidsmateriell. I tillegg fikk elevene anledning til å utforske og eksperimentere med ulike geometriske former for å kunne gjøre overslag og beregne lengder, omkrets, vinkler, areal, overflater og volum. Dette ble sett i sammenheng med anvendelighet og beregning av målestokk
 • Befaring i skolens uteområde hvor lærere, elever og bedriftsrepresentant deltok. Elevene foretok oppmåling av området som skulle dekoreres, beregnet størrelse på de ulike dekorelementer, og vurderte form og farger som passet i helheten
 • Bedriftsbesøk hvor elevene fikk informasjon om produktene og tips om hvordan de kan være kreative i bruken av materialer og farger. Bedriften holdt en presentasjon av bedriften som næringsdrivende i regionen. De fikk også informasjon om bedriftens historie, produkter og deres bruksområder. I tillegg informerte bedriften om deres behov for rekruttering av medarbeidere. Her ble elevene kjent med hvilke forventninger bedriften har til framtidig arbeidskraft og hvilke karrieremuligheter som finnes i bedriften. Elevene og lærerne fikk også en omvisning og i den anledning spesielt kontakt med medarbeidere med realfaglig bakgrunn

Fase 2 - Arbeid med ulike aktiviteter for å bygge forståelse

 • Elevene måtte regne seg frem til størrelsen på komponentene da denne ikke skulle veie mer enn 5kg. De regnet om fra kubikk til liter for å finne vekta ut fra massetettheten de hadde fått oppgitt. Da målene ble godkjent, tegnet hver gruppe sine komponenter i målestokk 1:2 på ruteark

Ingunn - beregning

Ingunn - tegning

 • Etter dette måtte hver gruppe presentere sin figur for representantene fra bedriften. Deretter fikk de hjelp og veiledning på hvordan de skulle utforme og lage støpeformene sine, og hva de måtte passe på for at det skulle bli et bra resultat. Deretter skar de ut sine figurer i isopor som ble prosjektets støpeform-materiale

Ingunn - støpeform

 • Når støpeformen var ferdig kunne elevene begynne å blande betong. Elevene måtte først oppgi antall liter de trengte for så å få en gjennomgang av hva som skjer når man blander betong og vann, hvorfor man må vente litt, hvordan fargepigmentene de tilsatte kan påvirke betongen og gjøre den svakere. Deretter støpte de i hver sine støpeformer
 • Ferdigstilling av komponentene
  • Støpeformer fjernes
  • Figurer pusses og ferdigstilles
 • Montering: Elevene vurderte hvordan de ulike komponentene skulle plasseres i forhold til hverandre, bedriften utførte selve monteringen

Ingunn - betong blandes

Ingunn - støping

Fase 3 - Elevene anvender det de har lært til å løse oppdraget

 • Elevene laget en presentasjon med begrunnelse for materialvalget og form i sine løsninger av oppdraget. Presentasjonene inneholdt audiovisuell informasjon av prosessen fra planlegging til komponentene var plassert på veggen
 • Presentasjon av ferdig arbeid 
 • Avduking. Representanter fra bedriften, Foreldrenes Arbeidsutvalg, kommunen, ordfører og lokalavisa var tilstede, sammen med skolens elever og lærere. Se vedlagt oppslag fra avdukingen!

Godt samarbeid: Både Jannicke Mykkestue (t.v.) fra Mapei og ordfører Lise Selnes roste samarbeidet mellom skolen og Mapei. Foto: Mette Haugland, Odalsportalen.no. Godt samarbeid: Både Jannicke Mykkestue (t.v.) fra Mapei og ordfører Lise Selnes roste samarbeidet mellom skolen og Mapei. Foto: Mette Haugland, Odalsportalen.no.

Elevutsagn

Dette har vært ei veldig fin og morsom uke, som gjør at du blir mer inspirert og opplever at det er moro å lære.

Det var spennende å jobbe med, og se hvor raskt og nøyaktig ting må gjøres. Vi måtte ha tegnet og beregnet ferdig helt ned til minste detalj hvordan figuren skulle være, før sementen kom.

 

Aktuelle hovedområder i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Geometri
  • Måling

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Teknologi og design
Publisert 01. jul. 2016 - Sist endret 25. sep. 2017.