Lektor2 – Samarbeid med arbeidslivet om undervisning i realfag

Vil du at dine elever skal få innblikk i hvordan realister jobber? Vil du øke elevenes interesse og motivasjon for realfag? 

Lektor2 tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen. I samarbeid utvikler skolen og samarbeidspartneren inspirerende og læreplanrettede undervisningsopplegg med fokus på anvendelse av realfag. For mer informasjon se Om Lektor2.


Energi - Moe

Energikonferanse for Lektor2-skoler

29. januar 2018 på Gardermoen

Planlegging - hel

Lærerressurser

Nyttige hjelpemidler til planlegging og gjennomføring av ditt Lektor2-opplegg

Stryn ungdskule

Imponerte automatprodusent ( 6.03.2018)

Elevar i 8.- 10.klasse ved Stryn ungdomsskule har jobba med idear til nye automatar.

Les artikkelen i Fjordingen 6. mars 2018

 

Realfagsløyper logo - liten

Snart kommer Realfagsløyper ( 6.03.2018)

Realfagsløyper er ressurser som bidrar til barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk.

Svarholt skole

Presenterte sjømatfunn ( 1.03.2018)

Elevene i tiendeklasse på Svarholt skole fikk i oppdrag å finne ut hva kvaliteten på råvarer har å si på inntjeningen. Lofot-tidende 22. februar 2018.

Logo ny

Utlysning av støttemidler for skoleåret 2018/19 (30.01.2018)

Alle ungdomsskoler og videregående skoler kan nå søke om deltakelse i Lektor2-ordningen for skoleåret 2018/19. Søknadsfrist for både nye og videreførende skoler er 16. mars 2018.

 

Lunde 10-årige skole

10 A er Lundes egen sneglearmé ( 7.09.2017)

Lunde 10-årige skole har fått i oppdrag å kartlegge og bekjempe sneglebestanden i Lunde. Les artikkelen om Lektor2 opplegget i TA Telemarksavisa onsdag 6. september 2017.

 

Nyhetsarkiv

.