Lektor2 – Samarbeid med arbeidslivet om undervisning i realfag

Vil du at dine elever skal få innblikk i hvordan realister jobber? Vil du øke elevenes interesse og motivasjon for realfag? 

Lektor2 tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen. I samarbeid utvikler skolen og samarbeidspartneren inspirerende og læreplanrettede undervisningsopplegg med fokus på anvendelse av realfag. For mer informasjon se Om Lektor2.


Samfundets skole

Kloakk skal få dem tent på realfag ( 5.11.2019)

Elever ved Samfundets skole fikk i oppdrag å lage en nettside for barn og unge.
Fædrelandsvennen, 12. januar 2019.

Rognan ungdomsskole

Rognan ungdomsskole og Nexans ( 3.10.2019)

Elever ved Rognan ungdomsskole fikk i oppdrag av Nexans å se på den høye andelen av restavfall. Les om resultatene av dette på skolen hjemmeside.

Østers-jakt i fjæra

Østers-jakt i fjæra (11.06.2019)

Hva får elever fra Skeisvang videregående skole til å trekke i vadebukser og entre kanoer i Førlandsfjorden i Tysvær?
Haugesunds avis 2. juni 2019

Titan.no

Elever gir gode realfagsråd til bedrifter ( 4.06.2019)

Les artikkelen om Lektor2-ordningen med mange gode eksempler på Lektor2-opplegg.
Titan.no 29. mai 2019

Håvåsen skole

Håvåsen skoles klimaprosjekt - Nå er resultatet klart. (15.05.2019)

Elevene i 9A forteller at de har fått et større innblikk i hvor mye søppel det faktisk er i naturen. Haugesunds Avis 13.05.2019

Nyhetsarkiv

.