Lektor2 – Samarbeid med arbeidslivet om undervisning i realfag

Vil du at dine elever skal få innblikk i hvordan realister jobber? Vil du øke elevenes interesse og motivasjon for realfag? 

Lektor2 tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen. I samarbeid utvikler skolen og samarbeidspartneren inspirerende og læreplanrettede undervisningsopplegg med fokus på anvendelse av realfag. For mer informasjon se Om Lektor2.


Planlegging - hel

Lærerressurser

Nyttige hjelpemidler til planlegging og gjennomføring av ditt Lektor2-opplegg

lektor2 - logo

Flest lærere velger Lektor2 (25.06.2018)

Og Den naturlige skolesekken kommer som lærernes tredje valg av tiltak i en rapport om status på strategien «Tett på realfag».

Lunner skole

Elevene på Lunner skole fikk bruk for gode, gamle Pytagoras ( 8.06.2018)

65 elever på 8. trinn ved Lunner ungdomsskole har i løpet av skoleåret jobbet med et prosjekt i matte og naturfag. Bakgrunnen var en bestilling fra Nygaard Bygg AS på søppelkassestativer som kan stå utenfor Garveriet på Roa.

Kunst mot marin forsøpling

Kunst mot marin forsøpling (23.04.2018)

Elevene på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand skaper marin kunst av plastavfall.

Returkraft 18. april 2018.

Høyanger vgs

Brukar fysikk til å granske trafikkulykker (17.04.2018)

Fysikk1-elevane ved Høyanger vidaregåande skule samarbeider med Statens Vegvesen om korleis dei brukar fysikk og matematikk for å granske trafikkulykker.       Ytre Sogn 20.mars 2018

Mestring på merdkanten

Ungdom viste mestring på merdkanten (16.04.2018)

Ungdom på Helgeland fikk et spennende innblikk i laksenæringen og lærte mye nytt om laks og moderne teknologi, da de ble invitert med ut til Kvarøy Fiskeoppdrett sitt anlegg i Selsøyvær sist uke. Fiskeribladet 25. mars 2018

Nyhetsarkiv

.