Lektor2 – Samarbeid med arbeidslivet om undervisning i realfag

Vil du at dine elever skal få innblikk i hvordan realister jobber? Vil du øke elevenes interesse og motivasjon for realfag? 

Lektor2 tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen. I samarbeid utvikler skolen og samarbeidspartneren inspirerende og læreplanrettede undervisningsopplegg med fokus på anvendelse av realfag. For mer informasjon se Om Lektor2.


Planlegging - hel

Lærerressurser

Nyttige hjelpemidler til planlegging og gjennomføring av ditt Lektor2-opplegg

Høyanger vgs

Brukar fysikk til å granske trafikkulykker (17.04.2018)

Fysikk1-elevane ved Høyanger vidaregåande skule samarbeider med Statens Vegvesen om korleis dei brukar fysikk og matematikk for å granske trafikkulykker.       Ytre Sogn 20.mars 2018

Mestring på merdkanten

Ungdom viste mestring på merdkanten (16.04.2018)

Ungdom på Helgeland fikk et spennende innblikk i laksenæringen og lærte mye nytt om laks og moderne teknologi, da de ble invitert med ut til Kvarøy Fiskeoppdrett sitt anlegg i Selsøyvær sist uke. Fiskeribladet 25. mars 2018

Olden skule

Praktisk læring på Olden skule (16.04.2018)

Niandeklassingar har samarbeidd med næringslivet.

Se oppslag i Fjordingen 27. mars 2018

Svarholt på Newtonrommet

Svarholt på Newton-rommet ( 5.04.2018)

10.klasse fra Svarholt skole hadde en hel dag på Newton-rommet på Aust-Lofoten videregående skole i forbindelse med et oppdrag de arbeider med i Lektor2-ordningen. Lofotposten 17.mars 2018.

Stryn ungdskule

Imponerte automatprodusent ( 6.03.2018)

Elevar i 8.- 10.klasse ved Stryn ungdomsskule har jobba med idear til nye automatar.

Les artikkelen i Fjordingen 6. mars 2018

 

Nyhetsarkiv

.