Lektor2 – Samarbeid med arbeidslivet om undervisning i realfag

Vil du at dine elever skal få innblikk i hvordan realister jobber? Vil du øke elevenes interesse og motivasjon for realfag? 

Lektor2 tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen. I samarbeid utvikler skolen og samarbeidspartneren inspirerende og læreplanrettede undervisningsopplegg med fokus på anvendelse av realfag. For mer informasjon se Om Lektor2.


Planlegging - hel

Lærerressurser

Nyttige hjelpemidler til planlegging og gjennomføring av ditt Lektor2-opplegg

Torstad ungdomsskole

Elever i niendeklasse har programmert, konstruert og simulert innovativ flybåt ( 4.07.2018)

Elever ved Torstad ungdomsskole har fått oppleve hvordan ingeniørhverdagen ser ut.
Teknisk Ukeblad 16. juni 2018

Nøtterøy vgs

Elevenes plastprosjekt er høyaktuelt ( 3.07.2018)

Elevene på Nøtterøy videregående skole har fått oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold og Færder nasjonalparkstyre.  Øyene, 18. mai 2018.

Nord-Odal og Mapei

Inspirerende samarbeid med arbeidslivet ( 3.07.2018)

Nord-Odal ungdomsskole har i samarbeid med Mapei AS utformet et undervisningsopplegg med temaet geometri. Odalsportalen 22. mai 2018

Svelgen skule

Løyste "konsulentoppdrag" med glans ( 3.07.2018)

Elevane på Svelgen skule fekk i oppdrag å kartlegge naturområdet ved Storelva på Indrehus med tanke på ei eventuell kraftutbygging.
Firdaposten 14. juni 2018

lektor2 - logo

Flest lærere velger Lektor2 (25.06.2018)

Og Den naturlige skolesekken kommer som lærernes tredje valg av tiltak i en rapport om status på strategien «Tett på realfag».

Nyhetsarkiv

.