Hva er Lektor2?

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å:

  • stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

For å nå disse målene, tilbyr Lektor2 kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet til å samarbeide om et læreplanrettet undervisningsopplegg i realfag.

Støttemidler lyses ut årlig i begynnelsen av februar med søknadsfrist i midten av mars.

I skoleåret 2022/23 deltar 178 skoler. Siden oppstarten av ordningen i 2009/10 har totalt ca. 650 skoler og ca. 900 ulike samarbeidspartnere fra arbeidslivet deltatt.


Vi som jobber med Lektor2 på Naturfagsenteret er:

Kristine Kristine B. Kostøl
Prosjektleder for Lektor2
k.b.kostol@naturfagsenteret.no
22 85 82 14

Anette 2 Anette Braathen
Prosjektmedarbeider i Lektor2
anette.braathen@naturfagsenteret.no
22 84 56 81

Tanja Tanja C. Lund
Administrativ medarbeider i Lektor2
t.c.lund@naturfagsenteret.no
22 85 53 37