For deltakere i Lektor2

Skoleåret 2019/20 skal 202 skoler fra hele landet delta i Lektor2-ordningen. 56 av disse er med for første gang. Vi som jobber med Lektor2 på Naturfagsenteret gleder oss til å samarbeide med dere!

Her finner du praktisk informasjon om samlinger, rapportering, utbetaling av midler o.l. Trenger du tips til utvikling og gjennomføring av Lektor2-opplegg på din skole, ta en titt på lærerressursene våre.


Har du noen spørsmål kan du kontakte oss på: post@lektor2.no

Vi har også en egen gruppe på Facebook for lærerne i Lektor2-ordningen.