What's in it for me?

Fædrelandsvennen Fædrelandsvennen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 gode grunner til å samarbeide med skoler om realfagsundervisning:

 

1. Positivt omdømme i lokalsamfunnet

Dere vil bli samtaleemnet rundt middagsbordene i lokalsamfunnet. Flere av undervisningssamarbeidene dekkes også av lokal presse. Se eksempler her.

 

2. Markedsføre egen fagkompetanse som på sikt kan bidra til rekruttering

- Eg trur unge kjem tilbake til heimbygda etter utdanning, viss dei veit om spennande arbeidsmiljø. (Harold Wieldraaijer, daglig leder i Vendanor)

- Jeg tror at samarbeidet har ført til at ungdommen har fått øynene opp for vår bransje og at vi er en spennende arbeidsplass. (Einar Rosting, kontorsjef Meløy Energi AS)

 

3. Gi lærere og elever mer kunnskap om behovet for realfagskompetanse

- Jeg synes det har vært veldig interessant å være med på Lektor2-opplegg, jeg har fått et nytt syn på hvor mange arbeidsplasser som finnes innenfor realfag og mulighetene rundt dette. (Elev som har deltatt i Lektor2)

- Jeg visste ikke at de hadde så mye utdannelse, de som jobber her. Det virker ikke sånn når du ser på bygningene. (Elev som har deltatt i Lektor2)

 

4. Bidra til å forbedre realfagsundervisningen for elever

- Det var kort sagt fantastisk og veldig inspirerende! Man trenger slike input i skolehverdagen og det fikk elevene i klassen til å delta og være mer med. 
(Elev som har deltatt i Lektor2)

- Jeg synes at det var veldig gøy å få gjøre noe som føltes litt viktig og profesjonelt ut.
(Elev som har deltatt i Lektor2)

 

5. Hjelp til å løse oppgaver som bedriften/institusjonen ønsker å få gjort

- Skikkelig vinn-vinn. Informasjonen vi har fått er veldig verdifull for oss. 
(Hans Christian Hillesund, daglig leder i Maren)

- Utregningene dere har gjort tror jeg ikke har vært utført tidligere. Dette tar vi på største alvor og skal legge det inn i langtidsplanen. (Karl Peter Johnsen, Nexans)

- Det er dyrt å gjøre strandtrekk, derfor har vi ikke hatt mulighet til å gjøre dette ofte. Nå er planen at elevene skal gjøre strandtrekk på dette stedet hvert år, slik at man kan følge utviklingen. (Sigurd Heiberg Espeland, forsker på Flødevigen)

 

Hva er Lektor2?

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagssatsing hvor lærere samarbeider med fagpersoner i bedrifter/institusjoner som bruker realfag i jobben sin. Målet er å øke elevers interesse og motivasjon for realfag, vise fram hvordan realfag brukes i arbeidslivet og bidra til at flere elever velger realfag i videre utdanning og yrke. Lektor2 finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret på Universitetet i Oslo.

I skoleåret 2017/18 deltar 226 skoler. Siden oppstarten av ordningen i 2009/10 har totalt 440 skoler og over 700 partnere fra arbeidslivet deltatt.

 

Hva innebærer samarbeidet for bedriften/institusjonen?

Hva samarbeidet innebærer avhenger av kapasiteten til partneren og hva partneren avtaler med skolen. Tanken er at samarbeidspartner og lærer diskuterer undervisningsopplegget sammen, slik at både elevene og partneren får mest mulig ut av samarbeidet. Her er noen ideer til hva partneren kan bidra med:

  • Hjelpe skolen med å finne reelle problemstillinger/oppdrag som elevene kan jobbe med, gjerne problemstillinger som ligner på det dere jobber med selv
  • Tilby lån av utstyr som skolen ikke har selv
  • Hjelpe elever å samle data
  • Faglig veiledning
  • Ta imot besøk av elevene
  • Ansatte som kan intervjues

Gjennomsnittlig tidsbruk for partneren er 1-2 dager tilsammen i løpet av et skoleår. Grovt skissert kan det se slik ut:

  1. Et innledende møte med faglæreren for at læreren kan bli kjent med dere og arbeidsoppgavene deres. Sammen finner dere fram til et oppdrag elevene skal jobbe med.
  2. Presentere oppdraget for elevene. Hvis det er vanskelig tidsmessig å møte elevene, kan for eksempel oppdraget presenteres over skype.
  3. Møte elevene - hos dere, på skolen eller der det er hensiktsmessig. Her kan elevene få faglig veiledning knyttet til oppdraget de jobber med og eventuelt informasjon om bedriften/institusjonen og de ansatte som jobber der. 
  4. Etter å ha jobbet videre med oppdraget på skolen presenteres løsningen på oppdraget for partneren. Dette kan være i form av en presentasjon, rapport e.l. 

Lektor2-ordningen kan dessverre ikke dekke utgifter (honorar/lønn) til partnerne som deltar.