Hopp til hovedinnhold

Kontrakt

Alle deltakarskular har motteke ein kontrakt frå Naturfagsenteret. Rektor og lærarane som er direkte involvert i Lektor2 på skulen må lese kontrakten. Rektor må signere kontrakten og sende den inn i papirform med brevpost til:

Naturfagsenteret, Postboks 1106 Blindern, 0317 Oslo.

Under vedlegg finn du eit døme på kontrakt for skuleåret 2022/23.