Utbetalinger

Utbetaling av støttemidler (ordinære støttemidler og reisestøtte)

Skolen skal sende inn elektronisk faktura på hele det tildelte støttebeløpet i starten av skoleåret. Beløpet står oppgitt i skolens kontrakt. Elektronisk faktura skal sendes inn via skolens/kommunens faktureringssystem. For å få utbetalt midlene må hver enkelt skole ha sendt inn en signert kontrakt til Naturfagsenteret. Merk fakturaen med 152700 Lektor2 og skolens navn.

Refusjon av reisekostnader

Skoler kan få dekket lærernes reisekostnader (transport og evt overnatting) til samlinger i Lektor2. Naturfagsenteret dekker ikke kostgodtgjørelse. Det er en egenandel pr. reise pr. skole på kr.400,-. Skolen sender en elektronisk faktura for samlede reiseutgifter. Vi skal ikke ha vedlegg/kvitteringer, de beholdes på skolen. Merk fakturaen med 152700 Lektor2, reise og skolens navn. Siste frist for å sende faktura på disse utgiftene er 15.mai 2020.

Se vedlegg for fakturainformasjon.

Nettressurser