Utbetalinger

Utbetaling av støttemidler (ordinære støttemidler og reisestøtte)

Skolen skal sende inn elektronisk faktura på hele det tildelte støttebeløpet i starten av skoleåret. Beløpet står oppgitt i skolens kontrakt. Elektronisk faktura skal sendes inn via skolens/kommunens faktureringssystem. For å få utbetalt midlene må hver enkelt skole ha sendt inn en signert kontrakt til Naturfagsenteret. 

Refusjon av reisekostnader

Skoler kan få dekket lærernes reisekostnader (transport og evt overnatting) til samlinger i Lektor2. Naturfagsenteret dekker ikke kostgodtgjørelse. Det er en egenandel pr. reise pr. skole på kr.400,-. Skolen sender en elektronisk faktura for samlede reiseutgifter. Vi skal ikke ha vedlegg/kvitteringer, de beholdes på skolen. Siste frist for å sende faktura på disse utgiftene er 15. mai 2022.

Fakturainformasjon for fakturaer til Naturfagsenteret

Fakturaen stiles til Universitetet i Oslo.

Sendes til fakturaadresse for elektronisk faktura:
EHF: 971035854

Fakturaen merkes (viktig!):

Koststed: 15 500 000 Lektor2 + skolens navn

Mer informasjon om fakturering er her: Fakturering til UiO

Universitetet har som standard 30 dagers forfall.

Organisasjonsnummer (UiO): 971 035 854