Hopp til hovedinnhold

Koordinatorar for skolane

Lektor2-ordninga har knytt til seg ti koordinatorar som hjelper skolane med informasjon, med å finne og etablere kontakt med aktuelle samarbeidspartnarar i skolen sitt nærområde og med utvikling av Lektor2-opplegget.

Koordinatorane kan mellom anna hjelpe skolane med følgande: 

  • Informasjon om Lektor2-ordninga
  • Finne og etablere kontakt med eksterne partnarar
  • Delta på møte mellom skole og ekstern partner
  • Bidra i utarbeidinga av undervisningsopplegg

Alle skolar skal ha kontakt med sin koordinator.

Nedanfor finn du ei oversikt over koordinatorane for skoleåret 2022/2023.

Anette Oslo 
Anette Braathen 
22 84 56 81

Anne Agder
Anne Vegusdal
98 43 47 72 


Erlend Viken 
Erlend Eggen
97 72 98 67

Nina Innlandet
Nina Hylbak
91 87 60 90

Helene Nordland 
Helene Klæbo Møllersen 
90 04 09 30

 

Liv Troms og Finnmark 
Liv Ragnhild Hov 
91 10 55 65Silje Rogaland 
Silje Andreassen Berge
91 80 03 84Holger Vestland
Holger Aasen 
95 81 78 98

 

Vestfold og Telemark
Marte Saubrekka Holmlimo
98 25 55 67

 

Berit Trøndelag, Møre og Romsdal 
Berit Reitan
97 51 94 28