Når er det samling for Lektor2-skoler i din region?

 

Høstsamling: Det er obligatorisk for alle skoler som mottar økonomisk støtte å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 
NB! I noen regioner vil koordinator avtale møter med hver enkelt skole i stedet for å arrangere høstsamling.

Vårsamling: Obligatorisk for alle skoler (også skoler som ikke mottar økonomisk støtte) å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 

Hva er agendaen på regionsamlingen?
Programmet på regionsamlingene vil variere noe fra region til region. Hovedpoenget er å få didaktisk påfyll, tilbakemeldinger og utveksle erfaringer knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg etter Lektor2-modellen.

Mange regioner pleier i tillegg å invitere aktuelle aktører fra regionen til å presentere seg på samlingen. 

De fleste regionsamlingene går over en dag og inkluderer lunsj. Deltakelse på samlingene er gratis.

Refusjon av reisekonstnader
Reiseutgifter (transport og evt overnatting) dekkes av Naturfagsenteret. Naturfagsenteret dekker ikke kostgodtgjørelse. Det er en egenandel pr. reise pr. skole på kr.400,-. Skolen sender en faktura for samlede reiseutgifter. Merk fakturaen med reise og skolens navn. Siste frist for å sende faktura på reiser er 15.mai 2020.

Se vedlegg for fakturainformasjon.

Regionsamlinger høstsemesteret 2019/vårsemesteret 2020 (lista oppdateres fortløpende):

Region Dato Sted Kontaktinformasjon 
Rogaland  Vårsamling   mhr@jaermuseet.no

Buskerud

 Vårsamling  

erlend.eggen@ue.no

Troms og Finnmark      
Agder  Vårsamling   anne.vegusdal@uia.no
Trøndelag  15.10  Værnes berit.reitan@naturfagsenteret.no

Hordaland

Sogn og Fjordane

 Vårsamling

 


holger.aasen@ue.no

Møre og Romsdal  22.10  Molde berit.reitan@naturfagsenteret.no

 Oslo og Akershus

 19.03 Forskningsparken

anette.braathen@naturfagsenteret.no
og cathrine.jansen@ue.no 

Hedmark og Oppland

 10.03 Wood hotell
Brumunddal

cathrine.jansen@ue.no 

 

Nordland

Høst 2019


Vårsamling

12.03 

Regionvise møter 

 

Bodø


liv.hov@me.com
Østfold     sille.solberg@ue.no
Telemark, Vestfold  23.03   kh@du-verden.no


Skolene blir kontaktet av koordinatoren i regionen for nærmere program og påmelding eller avtale om dato for møte på skolen.