Når er det samling for Lektor2-skoler i din region?

 

Høstsamling: Det er obligatorisk for alle skoler som mottar økonomisk støtte å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 
NB! I noen regioner vil koordinator avtale møter med hver enkelt skole i stedet for å arrangere høstsamling.

Vårsamling: Obligatorisk for alle skoler (også skoler som ikke mottar økonomisk støtte) å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 

Hva er agendaen på regionsamlingen?
Programmet på regionsamlingene vil variere noe fra region til region. Hovedpoenget er å få didaktisk påfyll, tilbakemeldinger og utveksle erfaringer knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg etter Lektor2-modellen.

Mange regioner pleier i tillegg å invitere aktuelle aktører fra regionen til å presentere seg på samlingen. 

De fleste regionsamlingene går over en dag og inkluderer lunsj. Deltakelse på samlingene er gratis.

Refusjon av reisekonstnader
Reiseutgifter (transport og evt overnatting) dekkes av Naturfagsenteret. Naturfagsenteret dekker ikke kostgodtgjørelse. Det er en egenandel pr. reise pr. deltaker på kr.400,-. Skolen sender en faktura for samlede reiseutgifter. Merk fakturaen med reise og skolens navn. Siste frist for å sende faktura på reiser er 15.mai 2019.

Se vedlegg for fakturainformasjon.

Regionsamlinger høstsemesteret 2018/19 (lista oppdateres fortløpende):

Region Dato Kontaktinformasjon 
Akershus, Hedmark og Oppland Koordinator avtaler møte med skolen cathrine.jansen@ue.no
Aust- og Vest-Agder 8. oktober anne.vegusdal@uia.no
Buskerud Koordinator avtaler møte med skolen  erlend.eggen@ue.no 
Hordaland Koordinator avtaler møte med skolen gry.saeterdal@ue.no

Møre og Romsdal

Trøndelag

4. oktober

2. oktober 

berit.reitan@naturfagsenteret.no
Nordland Informasjon kommer liv.hov@me.com
Oslo Koordinator avtaler møte med skolen anette.braathen@naturfagsenteret.no 
Rogaland Koordinator avtaler møte med skolen  asbjoern.velde@rogfk.no
Sogn og Fjordane Koordinator avtaler møte med skolen  holger.aasen@ue.no
Telemark og Vestfold Informasjon kommer kh@du-verden.no
Troms og Finnmark Koordinator avtaler møte med skolen geir@sagelv.no
Østfold Koordinator avtaler møte med skolen sille.solberg@ue.no


Skolene blir kontaktet av koordinatoren i regionen for nærmere program og påmelding eller avtale om dato for møte på skolen.