Regionsamlinger 2021/22

 

Høstsamling: Det er obligatorisk for alle skoler som mottar økonomisk støtte å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 
NB! I noen regioner vil koordinator avtale møter med hver enkelt skole i stedet for å arrangere høstsamling.

Vårsamling: Obligatorisk for alle skoler (også skoler som ikke mottar økonomisk støtte) å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 

Hva er agendaen på regionsamlingen?
Programmet på regionsamlingene vil variere noe fra region til region. Hovedpoenget er å få didaktisk påfyll, tilbakemeldinger og utveksle erfaringer knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg etter Lektor2-modellen.

Mange regioner pleier i tillegg å invitere aktuelle aktører fra regionen til å presentere seg på samlingen. 

De fleste regionsamlingene går over en dag og inkluderer lunsj. Deltakelse på samlingene er gratis.

Refusjon av reisekonstnader
Reiseutgifter (transport og evt overnatting) dekkes av Naturfagsenteret. Naturfagsenteret dekker ikke kostgodtgjørelse. Det er en egenandel pr. reise pr. skole på kr.400,-. Skolen sender en faktura for samlede reiseutgifter. Merk fakturaen med reise og skolens navn. Siste frist for å sende faktura på reiser er 15.mai 2022.

Se vedlegg for fakturainformasjon.

Regionsamlinger høstsemesteret 2021 (lista oppdateres fortløpende):

Region Dato Sted Kontaktinformasjon 

Agder

3.11 Digitalt

anne.vegusdal@uia.no

Innlandet

Møter med skolene   nina.hylbak@ue.no

Møre og Romsdal 

 9.11  

berit.reitan@naturfagsenteret.no

Nordland

Møter med skolene

 

liv.hov@me.com

Oslo

Møter med skolene  

anette.braathen@naturfagsenteret.no

Rogaland

    mhr@jaermuseet.no 

Troms og Finnmark

Møter med skolene   liv.hov@me.com

Trøndelag

 9.11   berit.reitan@naturfagsenteret.no

Vestfold og Telemark

Møter med skolene   kh@du-verden.no

Vestland

    holger.aasen@ue.no

Viken

Møter med skolene   cathrine.jansen@ue.no 


Skolene blir kontaktet av koordinatoren i regionen for nærmere program og påmelding eller avtale om dato for møte på skolen.