Hopp til hovedinnhold

Regionsamlinger 2022/23

Vedlagt finner du presentasjoner av ulike skolers Lektor2-opplegg som er presentert på regionsamlinger.

Høstsamling: Det er obligatorisk for alle skoler som mottar økonomisk støtte å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 
NB! I noen regioner vil koordinator avtale møter med hver enkelt skole i stedet for å arrangere høstsamling.

Vårsamling: Obligatorisk for alle skoler (også skoler som ikke mottar økonomisk støtte) å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 

Hva er agendaen på regionsamlingen?
Programmet på regionsamlingene vil variere noe fra region til region. Hovedpoenget er å få didaktisk påfyll, tilbakemeldinger og utveksle erfaringer knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg etter Lektor2-modellen.

Mange regioner pleier i tillegg å invitere aktuelle aktører fra regionen til å presentere seg på samlingen. 

De fleste regionsamlingene går over en dag og inkluderer lunsj. Deltakelse på samlingene er gratis.

Refusjon av reisekonstnader
Reiseutgifter (transport og evt overnatting) dekkes av Naturfagsenteret. Naturfagsenteret dekker ikke kostgodtgjørelse. Det er en egenandel pr. reise pr. skole på kr.400,-. Skolen sender en faktura for samlede reiseutgifter. Merk fakturaen med reise og skolens navn. Siste frist for å sende faktura på reiser er 15.mai 2023.

Se vedlegg for fakturainformasjon.

Regionsamlinger våren 2023 (lista oppdateres fortløpende):

Region Dato Sted Kontaktinformasjon 

Agder

28.3.

UiA, Kristiansand

anne.vegusdal@uia.no

Innlandet

16.3.

Lillehammer

nina.hylbak@ue.no

Møre og Romsdal 

4.5.

Scandic Nidelven

berit.reitan@naturfagsenteret.no

Nordland

15.3.

Mo i Rana

hm@vitenord.no

Oslo

18.4.

Kunnskapssenteret i Sandvika

anette.braathen@naturfagsenteret.no

Rogaland

13.4.

  sa@jaermuseet.no

Troms og Finnmark

20.4.

Tromsø

liv.hov@me.com

Trøndelag

4.5.

Scandic Nidelven

berit.reitan@naturfagsenteret.no

Vestfold og Telemark

18.4.

Kunnskapssenteret i Sandvika  msh@du-verden.no

Vestland

7.3.

9.3.

Bergen

Skei 

holger.aasen@ue.no

Viken

18.4.

Kunnskapssenteret i Sandvika

erlend.eggen@ue.no 


Skolene blir kontaktet av koordinatoren i regionen for nærmere program og påmelding eller avtale om dato for møte på skolen.