Hopp til hovedinnhold

Nyttig lesestoff

Her finner du artikler hvor du kan lese mer om dybdelæring, bruk av andre læringsarenaer og bakgrunnen for Lektor2-modellen.

Fra boller og refleksvest til læring I artikkelen "Fra boller og refleksvest til læring" får du en innføring i Modellen for utvidet klasserom. Dette er en beskrivelse av den generelle modellen for undervisning på andre læringsarenaer. Lektor2-modellen er en variant av denne tilpasset samarbeid med arbeidslivet.

 

 

 

 

Læring gjennom oppdrag I artikkelen "Læring gjennom oppdrag" får du Lektor2-modellen forklart gjennom et konkret undervisningsopplegg der elever ved Heltberg Gymnas ga innspill til Ruter AS om hvordan de kunne nå målet om å bli fossil-fri innen 2020.

 

 

 

 

 

Elever på vei mot forståelse I artikkelen "Elever på vei mot forståelse" kan du lese om hvilke tankeprosesser som foregår i hodet til elevene når de bygger forståelse, og hvordan du som lærer kan gjenkjenne at dette skjer.

 

 

 

 

 

Gjer tenkinga til elevane synleg! I artikkelen "Gjer tenkinga til elevane synleg" får du tips til læringsstrategier du kan flette inn i undervisningen for å fremme og synliggjøre elevenes tenkning og forståelse.

 

 

 

 

 

Utforskende arbeidsmåter

Å gi elevene et oppdrag er et eksempel på utforskende undervisning. I artikkelen "Utforskende arbeidsmåter" kan du lese om de ulike elementene som er sentrale i utforskende arbeidsmåter, og hva det er viktig å tenke på for at utforskningen skal føre til læring hos elevene. 

 

 

 

 

Valgfrihet I artikkelen "Valgfrihet i utforskende forsøk" kan du lese om ulike grader av valgfrihet i forsøk, og hvor mye valgfrihet det må være for at aktiviteten kan karaktiriseres som utforskende. Dette kan være fint å ha med seg når man skal lage oppdraget og planlegge aktivitetene elevene skal gjennomføre.

 

 

 

 

Utvidet klasserom Artikkelen "Utvidet klasserom" beskriver utviklingen av Modellen for utvidet klasserom.