Nyhet

Energikonferanse 2. juni 2022

I samarbeid med Olje- og energidepartementet arrangerer Lektor2 energikonferanse for Lektor2-skoler 2. juni 2022 på Scandic Oslo Airport.

Påmeldingen er nå åpen for alle Lektor2-skoler.
Lenke til påmelding: https://nettskjema.no/a/263004

Dere kan se fram til å få presentert forskningsresultater og oppdatert informasjon fra energisektoren gjennom å høre om departementenes satsingsområder og visjoner (Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet) og lære mer om batteriteknologi (IFE), karbonfangst og -lagring (Fortum Oslo Varme) og muligheter og utfordringer knyttet til elektrifisering, biogass og hydrogen til transportsektoren (Skagerak Energi). I tillegg vil det holdes innlegg om ett eller to temaer som foreløpig ikke er annonsert i programmet. På slutten av dagen gjennomfører vi en paneldiskusjon, der deltakerne får anledning til å spille inn spørsmål til diskusjon mellom innlederne.

I tillegg settes det selvfølgelig av tid til en god lunsj og hyggelig prat med Lektor2-kolleger fra hele landet.

Lektor2 dekker reise og evt. opphold for inntil to lærere fra hver skole. Samlet reiseregning sendes fra skolen til Naturfagsenteret i etterkant av konferansen. 

Ved spørsmål ta kontakt med din koordinator, eller anette.braathen@naturfagsenteret.no

Vi gleder oss!