Hopp til hovedinnhold

Vurdering underveis

I boksene under finner du eksempler på verktøy lærere bruker i Lektor2 for å få informasjon om elevenes læring og forståelse underveis i opplegget. Noen av verktøyene gir deg informasjon direkte (underveis i selve undervisningen), mens andre gir deg informasjon gjennom elevenes dokumentasjon av egen læring (i etterkant av undervisningen).

I tillegg til eksemplene under vet vi at mange lærere bruker:

  • Samskrivingsdokumenter - slik at de til enhver tid kan se gruppas progresjon og ha oversikt over hvem som har gjort hva
  • Vlogg - elevene sender korte videosnutter der de svarer på spørsmål, forklarer hva de har gjort eller lignende