Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Lektor2 skoleåret 2017/18

Søknadsfrist for både nye og videreførende skoler var 17. mars 2017. Midler for skoleåret 2018/19 vil bli lyst ut 1. februar 2018.

Utlysningsperioden for midler til deltakelse i Lektor2 for skoleåret 2017/18 er avsluttet. Vi har mottatt 267 søknader fra ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet som ønsker å knytte teori til praksis ved å samarbeide med  bedrifter og institusjoner om realfagsundervisningen. 50 av søknadene er fra skoler som ikke tidligere har deltatt i Lektor2. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt skoleår og jobbe videre med både gamle og nye Lektor2-skoler gjennom arbeidsmetoden vi benytter for utvikling av gode samarbeid og undervisningsopplegg. 

Bevilgningen til Lektor2 for skoleåret 2017/18 er kraftig redusert sammenlignet med bevilgningene de siste årene, noe som medfører at vi ikke har anledning til å ha med like mange skoler i ordningen som før. Dette vil i hovedsak påvirke antall skoler som mottar reisestøtte for å kunne gjennomføre sine undervisningsopplegg, da vi totalt sett vil ha mindre reisestøtte å dele ut.

Støttemidler for skoleåret 2017/18

Støttemidlene skal stimulere til utvikling/videreutvikling av læreplanrettede undervisningsopplegg i realfag i samarbeid med fagpersoner fra det lokale arbeidslivet. Gjennom utforskende aktiviteter skal elevene oppleve realfagenes relevans og nytteverdi for samfunnet. Deltakelse i Lektor2 innebærer at skolen deltar i et kompetansehevende nettverk med andre skoler i sin region.

Vi ønsker at skolene deltar i minst tre år for å sikre at undervisningsopplegget som utvikles blir forankret, og at undervisningssamarbeid med arbeidslivet blir en integrert arbeidsform ved skolen.

Ved spørsmål ta kontakt med
Tanja C Lund, tlf: 22 84 56 81 eller på post@lektor2.no