Nyhet

Utlysning, søknader, svarsending

Alle skolene har nå fått svar på søknadene om deltakelse i Lektor2 skoleåret 2018/2019.

Svaret er sendt til rektor og kontaktpersonen som er oppgitt i søknaden.

Totalt fikk vi inn 227 søknader og 209 skoler har fått godkjent sin søknad.

Vil du

  • øke elevenes interesse og motivasjon for realfag?
  • la elevene oppdage hvordan realfag brukes i arbeidslivet?
  • øke din kompetanse i samarbeid med aktører fra arbeidslivet?
  • få didaktisk påfyll og veiledning sammen med andre lærere?
  • få økonomisk støtte til å planlegge og gjennomføre egne opplegg?

Lektor2 er en nasjonal realfagssatsing for ungdomsskoler og videregående skoler der elevene får oppleve realfagenes relevans og betydning gjennom samarbeid med arbeidslivet.

 

Her ligger informasjonsbrevet for søkere skoleåret 2018/19.

Ved spørsmål angående søknadsprosessen ta kontakt med:
Tanja C. Lund, tlf: 22 84 56 81 eller på post@lektor2.no