Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Utlysning for skoleåret 2022/2023

Vil du

  • øke elevenes interesse og motivasjon for realfag?
  • la elevene oppdage hvordan realfag brukes i arbeidslivet?
  • øke din kompetanse i samarbeid med aktører fra arbeidslivet?
  • få didaktisk påfyll og veiledning sammen med andre lærere?
  • få økonomisk støtte til å planlegge og gjennomføre egne opplegg?

Lektor2 er en nasjonal realfagssatsing for ungdomsskoler og videregående skoler der elevene får oppleve realfagenes relevans og betydning gjennom samarbeid med arbeidslivet.

Nye skoler trenger ikke å ha planer eller samarbeidspartner på plass for å søke - planleggingen av skolens Lektor2-opplegg starter på oppstartssamling for nye skoler 7. september 2022.

Se vedlagte oversikt over skoler som er med eller har vært med i Lektor2-ordningen. Hvis skolen ikke står på denne lista kan dere søke som ny deltaker.

Søknadsskjemaet åpnes 1. februar 2022.

Lenke til søknadsskjema på Skolelab finner du her: https://www.skolelab.no/minside/?kurs_id=1488

Informasjonsbrevet må leses før dere sender inn søknad.

Søknadsfrist er 30. mars 2022.

Svar på søknaden kan forventes i løpet av mai 2022.