Vurdering av sluttprodukt

Lektor2-opplegg avsluttes ofte med at hver elevgruppe holder en felles presentasjon eller leverer et felles sluttprodukt. I denne situasjonen kan det være vanskelig å få nok informasjon om enkeltelevers måloppnåelse.

For å ha en bedre oversikt over hva den enkelte elev har bidratt med, kan læreren be elevgruppene levere en beskrivelse av hvem som har gjort hva underveis i opplegget (i form av logg e.l., se Vurdering underveis).

Et annet tips er å gi elevene en liste med spørsmål i oppstarten av Lektor2-opplegget, og fortelle dem at dette er spørsmål som kan bli stilt under presentasjonen til slutt i arbeidet. Spørsmålene kan bidra til:

 • å vise elevene hva de må fokusere på underveis i prosessen
 • å synliggjøre elevenes fagspesifikke forståelse og forståelsen av naturvitenskapelige tenkemåter og praksiser
 • å aktivere de andre elevene som publikum – de kan selv bruke listen til å stille spørsmål og kan sammenligne egne resultater med andres

 

Eksempel på spørsmål til presentasjon:

(fyll ut ... med det som er aktuelt for ditt opplegg)

Om oppdraget:

 • Hvorfor tror du dette oppdraget er viktig for partneren/samfunnet?
 • Hvorfor antok du at … ?
 • Hvordan stemte antakelsene dine?
 • Hvis du skulle løst oppdraget på nytt – er det noe du ville gjort annerledes?

Om fremgangsmåten:

 • Hvordan gjorde du … ?
 • Hvorfor gjorde du … ?
 • Hva var variablene dine?
 • Hvilke variabler endret du underveis?

   Om dataene og forklaringene:

 • Hva observerte du?
 • Hvorfor gjorde du disse målingene?
 • Hva er beviset ditt for at … ?
 • Hvorfor tror du … ?

   Andre spørsmål:

 • Kan du forklare mer om … ?
 • Hva mente du med … ?
 • Hva har du lært om …?
 • Hvilke nye spørsmål har du nå?

 

I tillegg kan dere lage spørsmål til enkeltelever basert på informasjon dere samler inn underveis i gjennomføringen av undervisningsopplegget.