Hopp til hovedinnhold

Organisering

Lektor2-ordningen finansieres av Kunnskapsdepartementet gjennom Utdanningsdirektoratet og ledes og driftes av Naturfagsenteret.

For å bistå skolene i deres kontakt og samarbeid med eksterne partnere, er det engasjert regionale koordinatorer med god kjennskap til arbeidslivet i regionen. Naturfagsenteret er ansvarlig for kompetanseutvikling av både lærere som deltar og koordinatorene. Hver deltakende skole har en intern kontaktperson som er ansvarlig for å rapportere om skolens Lektor2-opplegg. Dette skal være en lærer som er involvert i planleggingen og gjennomføringen av et Lektor2-opplegg.

Organisasjonskart