Nyhet

Utlysning for skoleåret 2021/2022

Vil du

  • øke elevenes interesse og motivasjon for realfag?
  • la elevene oppdage hvordan realfag brukes i arbeidslivet?
  • øke din kompetanse i samarbeid med aktører fra arbeidslivet?
  • få didaktisk påfyll og veiledning sammen med andre lærere?
  • få økonomisk støtte til å planlegge og gjennomføre egne opplegg?

Lektor2 er en nasjonal realfagssatsing for ungdomsskoler og videregående skoler der elevene får oppleve realfagenes relevans og betydning gjennom samarbeid med arbeidslivet.

Informasjonsbrevet må leses før dere sender inn søknad.

Se vedlagte oversikt over skoler som er med eller har vært med i Lektor2-ordningen. Hvis skolen ikke står på denne lista kan dere søke som ny deltaker.

Søknadsfrist var 21. mars 2021.
Alle skoler skal få svar på søknaden innen utgangen av mai måned.

Ved spørsmål angående søknadsprosessen ta kontakt med: post@lektor2.no