Hopp til hovedinnhold

Krav til undervisningsopplegg

Lektor2-ordningen gir støtte til undervisningsopplegg som innebærer følgende:

  • Samarbeid med det lokale arbeidslivet: Utvikling av undervisningsopplegg knyttet til Lektor2 skal være et samarbeid mellom faglæreren på skolen og eksterne fagpersoner fra det lokale arbeidslivet som bruker realfag i sitt arbeid. Et ferdig utarbeidet opplegg/presentasjon/besøk som tilbys av en partner er ikke et fullverdig Lektor2-opplegg.

  • Innhold: Innholdet i undervisningsoppleggene skal aktivisere og utfordre elevene i utforskende oppgaver og vise anvendelse av realfag i arbeidslivet. Lærerne skal bruke Lektor2-modellen i planleggingen og gjennomføringen av undervisningsoppleggene. Samarbeidspartneren skal gi elevene et oppdrag og kan ellers bidra på ulike måter, foreksempel ved å gi faglig veiledning, gi elevene tilgang til forskningsdata eller tilby lån av utstyr som skolen ikke har selv.

  • Fag: Lektor2-ordningen omfatter realfagene på ungdomstrinnet og videregående skole. Undervisningsoppleggene må derfor knyttes til minst ett av fagene matematikk eller naturfag på ungdomsskolen eller minst ett av fagene matematikk, naturfag, fysikk, kjemi, biologi, informasjonsteknologi, geofag eller teknologi og forskingslære på videregående skole. Undervisningsoppleggene kan gjerne være tverrfaglige og involvere andre fag enn realfagene.

  • Kompetansemål: Undervisningsoppleggene skal dekke ett eller flere kompetansemål i læreplanen for faget/fagene som er involvert.