Hopp til hovedinnhold

Vurdering av elever i Lektor2-opplegg

Undervisningen i Lektor2 er ofte preget av elevstyrt gruppearbeid, noe som kan være krevende å vurdere. I boksene under får du tips til planlegging av vurderingssituasjoner, eksempler på verktøy lærere har brukt for å holde oversikt over elevenes læring underveis og tips til hvordan du kan få informasjon om enkeltelevers måloppnåelse når de presenterer et felles sluttprodukt.

PS. Mange lærere har brukt oppdraget som en av trekkoppgavene til muntlig eksamen med stort hell!