Hopp til hovedinnhold

Kompetansepakken Andre læringsarenaer

Ønsker skolen å implementere arbeidsformen i Lektor2 i resten av seksjonen eller kollegiet?

Her finner du en digital kompetansepakke som kan gjennomføres i kollegiet for å sette fokus på undervisning utenfor klasserommet og bruk av oppdrag som arbeidsmetode.

Kompetansepakken Andre læringsarenaer tar utgangspunkt i Lektor2-modellen, men presenteres i en faguavhengig variant der man ikke nødvendigvis involverer en ekstern samarbeidspartner.

Pakken gjennomføres i kollegiet i en kombinasjon av egenarbeid, utprøving med elever og gjennom felles samarbeidsmøter. Pakken er selvinstruerende og alle ressurser og presentasjoner ligger ferdig digitalt.

Andre Læringsarenaer er en av flere didaktiske kompetanseutviklingspakker utviklet gjennom prosjektet Realfagsløyper. Her kan du se en film som forteller hvordan man bruker pakkene.

Her finner du kompetansepakken: Andre læringsarenaer

Vedlagt til høyre ligger et forslag til en treårig implementeringsplan som kan brukes på skolen. Gjennomføring av kompetansepakken Andre læringsarenaer er et av tiltakene i denne planen.

Andre læringsarenaer