Hopp til hovedinnhold

Læringsstrategier for å synliggjøre elevenes tenkning

For at en aktivitetet skal bidra til økt forståelse er man avhengig av at den stimulerer tankeprosesser hos elevene. Og for at du som lærer skal få innblikk i hva som foregår inne i hodet til elevene, må tenkningen deres gjøres observerbar for deg.

Å synliggjøre elevenes tenkning – og dermed gjøre denne observerbar – betyr at elevene uttrykker tankene og forståelsen sin gjennom for eksempel å snakke, handle, skrive eller tegne. Vedlagt til høyre finner du fire eksempler på læringsstrategier som er utviklet for å stimulere og gjøre elevenes tenkning synlig som du kan bruke rett inn i undervisningen. Du finner også et ark du kan henge over kopimaskinen for å gjøre dine kollegaer nysgjerrige!

De fire eksemplene er en del av en pakke på over 30 strategier utviklet gjennom forskningsprosjektet Visible Thinking. Felles for alle strategiene er at de:

  • ikke er aktiviteter i seg selv, men enkle prosedyrer som du fletter inn i undervisninga for å rette oppmerksomhet mot læringa til elevene
  • legger vekt på bestemte tankeprosesser, du velger hvilke strategi du vil bruke ut fra hvilke type tenking du er ute etter å få fram hos elevene
  • består av noen få steg, der hvert steg inneholder et spørsmål eller en instruks. Det er måten disse er formulerte på og rekkefølgen av dem som setter i gang tankeprosesser hos elevene
  • er helt generelle, alle lærere kan bruke dem uavhengig av trinn, fag og gruppestørrelse

Meningen er at du skal gjenta en strategi i mange ulike sammenhenger, slik at elevene etter hvert automatiserer den og selv tar den i bruk for å organisere, holde oversikt over og utfordre egen tenking og læring. Les mer om læringsstrategiene her.

 

På nettsiden www.visiblethinkingpz.org finner du informasjon om hvordan det kan være lurt å starte opp arbeidet med å gjøre tenkning synlig i eget klasserom, beskrivelser av alle læringsstrategiene og «Pictures og Practice» som illustrerer strategiene gjennom eksempler, bilder og filmer fra klasserom.

 

Læringsstrategiene