Hopp til hovedinnhold

Statistikk og sannsynlighet

Statistikk og sannsynlighet brukes nesten overalt. Politikere, offentlige etater, forsikringsbransjen, og oljebransjen - alle er i stor grad avhengig av statistikk som blant annet brukes til å gjøre sannsynlighetsvurderinger. 

Bransje Hva brukes det til?
Meteorologi
  • Vurdere hvor stor sjansen er for f.eks. regn
  • Se på temperaturforskjeller fra år til år
Biostatistikere
  • Analyserer prosesser og målinger fra biologi og medisin
  • Beregne sannsynligheten for genetiske sykdommer
Generelt
  • Sannsynlighetsberegninger i forbindelse med risikoanalyser (f.eks. innen forsikring og olje/gass-bransjen)
  • Gjennomføre spørreundesøkelser og tolke og framstille resultatene
  • Kartlegging (f.eks. trafikksituasjon, utbredelse av arter, handlemønster, forbruksvaner osv.)
Annet
  • Beregne odds for Norsk Tipping