Hopp til hovedinnhold

Vektorregning

Mange vet at man trenger vektorer for å regne på krefter. Men visste du at datagrafikk blir gjort med vektorregning? I tabellen under finner du eksempler på bransjer som bruker vektorregning, og hva de bruker det til.

Bransje Hva brukes det til?
 HMS
 • For å forstå prinsippene bak MR
 • Krefter mellom hjul og veidekket      
 • Beregne fart og seilingsretninger for å unngå båtulykker
 • Beregning av værforholdene offshore
 Bygg
 • Beregning av kreftene som virker på en bygningskonstruksjon
 • Konstuksjon av broer
 • Styrkeberegninger
 IKT
 • 3D-grafikk
 • Datakompresjon
 • Spillutvikling: Beregne posisjoner, f.eks. posisjonen av en hånd i forhold til kroppen
 Elektro
 • Beregning av spenning i en elektromotor
 • Beregne spenningsfall over en kraftlinje
 • Beregning med komplekse tall ved trefase vekselstrømsberegninger
 • Beregning av elektriske og magnetiske felt
Annet
 • Flynavigasjon - hvilken påvirkning vind og hastighet har på planlagt flyrute
 • Diffraksjon i elektronmikroskop (bølgeegenskaper til elektroner og lys)
 • Beregning av fart og retning på drivis