Hopp til hovedinnhold

Logaritmer

Logartimer blir ofte brukt i forbindelse med framstilling av data, spesielt i de tilfellene der det er store variasjoner. I tabellen under finner du mer konkrete eksempler på bransjer som bruker logaritmer og hva de bruker det til.

Bransje Hva brukes det til?
HMS
 • pH-beregninger         
 • Vekstkurver for mikroorganismer
 • Fuktmålinger
 • Richters skala (jordskjelv)
 • Beregning av reduksjon av patogene organismer ifm. vannrensing
 • Halvvering av radioaktive stoff
 • Lydnivå
 • Beregninger på målinger av luftforurensning
Bygg
 • Utmattingsberegninger
 • Beregninger på lyd/akustikk
 • Setningsberegninger - hvor mye en bygning vil sette seg over tid
Elektro
 • Beregning og måling av signalstyrke
 • Beregning av signal/støy-forhold
 • Demping av radiosignaler
 • Beregning av transmisjonstap
Petroleum
 • Beregning av korrosjonshastigheter
 • pH-beregninger
IKT
 • Målinger av internettrafikk
 • Brukes for å analysere hvor "raske" programmer er samt hvor stor plass de tar
 • Brukes i maskinlæring
 • Beregning av antall bits som behøves for lagring
Annet
 • Beregning av vindens påvirkning på et fly, spesielt ifm. landing
 • Kornfordelingskurver for f.eks. grus og pukk