Hopp til hovedinnhold

Trigonometri

Hva har en dommer, spillutvikler og pilot til felles? De bruker trigonometri i jobben sin! I tabellen under finner du eksempler på bransjer som bruker trigonometri, og hva de bruker det til.

Bransje Hva brukes det til?
 IKT
 • Beregne hvor karroseriet på en bil treffer bakken og hvor høyt kræsjlyden skal spilles av (spillutvikling)
 • Datagrafikk
Petroleum
 • Beregning av styringsvinkler under oljeboring 
 • Beregning av endringer i væskevolumer i sylindriske tanker
 • Beregning av rørvinkler 
 • Beregning av brønnbaner
 • Geologisk tolkning, kartlegging og brønnplanlegging
 Bygg
 • Beregning av stigning
 • Arkitektur
 • Beregning av areal og volum
 • Beregning av vinkler for løft
 • Tegning av bygningskonstruksjoner
 • Inneklimavurderinger (sol/skygge)
 • Posisjon av svakhetssoner i tunneler basert på overflateobservasjoner
 • Konstruksjon av broer
 • Prosjektering av høyspenttraseer og -master
Produktdesign
 • Arealberegning av emballasje
 • Beregning av vinkler ifm lysstråling i lysarmaturer
Navigasjon
 • Flynavigasjon
 • Navigeringalgoritmer ved bruk av gps, gyroskop, akselerometer og kompass
 • Posisjonering av skip
 • Baneberegninger for droner     
Annet 
 • Analyse av dyrs posisjoner og vandringer
 • Beregning av stabilitet på dammer og konstruksjoner
 • Finne vinkler og avstander mellom atomer
 • Solbevegelse mtp energiproduksjon og solskjerming
 • Støm- og spenningsberegninger
 • Beregne havstrøm rundt oppdrettsmerder
 • Kart og landmåling (jordskifterett, dommer)