Hopp til hovedinnhold

Regionsamlinger 2023/24

Høstsamling: Det er obligatorisk for alle skoler som mottar økonomisk støtte å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 
NB! I noen regioner vil koordinator avtale møter med hver enkelt skole i stedet for å arrangere høstsamling.

Vårsamling: Obligatorisk for alle skoler (også skoler som ikke mottar økonomisk støtte) å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 

Hva er agendaen på regionsamlingen?
Programmet på regionsamlingene vil variere noe fra region til region. Hovedpoenget er å få didaktisk påfyll, tilbakemeldinger og utveksle erfaringer knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg etter Lektor2-modellen.

Mange regioner pleier i tillegg å invitere aktuelle aktører fra regionen til å presentere seg på samlingen. 

De fleste regionsamlingene går over en dag og inkluderer lunsj. Deltakelse på samlingene er gratis.

Refusjon av reisekonstnader
Reiseutgifter (transport og evt overnatting) dekkes av Naturfagsenteret. Naturfagsenteret dekker ikke kostgodtgjørelse. Det er en egenandel pr. reise pr. skole på kr.400,-. Skolen sender en faktura for samlede reiseutgifter. Merk fakturaen med reise og skolens navn. Siste frist for å sende faktura på reiser er 15.mai 2024.

Se vedlegg for fakturainformasjon.

Regionsamlinger høst 2023 (lista oppdateres fortløpende):

Region Dato Sted Kontaktinformasjon 

Agder

 

 

anne.vegusdal@uia.no

Innlandet

 

 

nina.hylbak@ue.no

Møre og Romsdal 

 

 

berit.reitan@naturfagsenteret.no

Nordland

 

 

hm@vitenord.no

Oslo

 

 

anette.braathen@naturfagsenteret.no

Rogaland

 

  sa@jaermuseet.no

Troms og Finnmark

 

 

hm@vitenord.no

Trøndelag

 

 

berit.reitan@naturfagsenteret.no

Vestfold og Telemark

 

  anette.braathen@naturfagsenteret.no

Vestland

 

 

holger.aasen@ue.no

Viken

 

 

erlend.eggen@ue.no 


Skolene blir kontaktet av koordinatoren i regionen for nærmere program og påmelding eller avtale om dato for møte på skolen.