Når er det samling for Lektor2-skoler i din region?

 

Høstsamling: Det er obligatorisk for alle skoler som mottar økonomisk støtte å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 
NB! I noen regioner vil koordinator avtale møter med hver enkelt skole i stedet for å arrangere høstsamling.

Vårsamling: Obligatorisk for alle skoler (også skoler som ikke mottar økonomisk støtte) å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 

Hva er agendaen på regionsamlingen?
Programmet på regionsamlingene vil variere noe fra region til region. Hovedpoenget er å få didaktisk påfyll, tilbakemeldinger og utveksle erfaringer knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg etter Lektor2-modellen.

Mange regioner pleier i tillegg å invitere aktuelle aktører fra regionen til å presentere seg på samlingen. 

De fleste regionsamlingene går over en dag og inkluderer lunsj. Deltakelse på samlingene er gratis.

Refusjon av reisekonstnader
Reiseutgifter (transport og evt overnatting) dekkes av Naturfagsenteret. Naturfagsenteret dekker ikke kostgodtgjørelse. Det er en egenandel pr. reise pr. skole på kr.400,-. Skolen sender en faktura for samlede reiseutgifter. Merk fakturaen med reise og skolens navn. Siste frist for å sende faktura på reiser er 15.mai 2019.

Se vedlegg for fakturainformasjon.

Regionsamlinger vårsemesteret 2018/19 (lista oppdateres fortløpende):

Region Dato Sted Kontaktinformasjon 
Rogaland 12. mars Nærbø - Vitengarden mhr@jaermuseet.no

Telemark, Vestfold

Buskerud

18. mars Porsgrunn - DuVerden

kh@du-verden.no

erlend.eggen@ue.no

Troms og Finnmark 20. mars Tromsø - Thon Hotel geir@sagelv.no
Agder   Avtaler møte med skolene anne.vegusdal@uia.no
Trøndelag 26. mars Stjørdal berit.reitan@naturfagsenteret.no

Hordaland

27. mars

Bergen

gry.saeterdal@ue.no
Møre og Romsdal 28. mars Molde berit.reitan@naturfagsenteret.no

Oslo

Akershus, Hedmark og Oppland

28. mars Forskningsparken, Oslo

anette.braathen@naturfagsenteret.no

cathrine.jansen@ue.no 

Nordland 2.-3. april Mo i Rana - Scandic Meyergården Hotell liv.hov@me.com
Østfold 9. april  Sarpsborg - Festiviteten sille.solberg@ue.no
Sogn og Fjordane 7. mai Skei Hotell holger.aasen@ue.no


Skolene blir kontaktet av koordinatoren i regionen for nærmere program og påmelding eller avtale om dato for møte på skolen.