Vårsamlingene 2020 er avlyst

 

Høstsamling: Det er obligatorisk for alle skoler som mottar økonomisk støtte å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 
NB! I noen regioner vil koordinator avtale møter med hver enkelt skole i stedet for å arrangere høstsamling.

Vårsamling: Obligatorisk for alle skoler (også skoler som ikke mottar økonomisk støtte) å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 

Hva er agendaen på regionsamlingen?
Programmet på regionsamlingene vil variere noe fra region til region. Hovedpoenget er å få didaktisk påfyll, tilbakemeldinger og utveksle erfaringer knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg etter Lektor2-modellen.

Mange regioner pleier i tillegg å invitere aktuelle aktører fra regionen til å presentere seg på samlingen. 

De fleste regionsamlingene går over en dag og inkluderer lunsj. Deltakelse på samlingene er gratis.

Refusjon av reisekonstnader
Reiseutgifter (transport og evt overnatting) dekkes av Naturfagsenteret. Naturfagsenteret dekker ikke kostgodtgjørelse. Det er en egenandel pr. reise pr. skole på kr.400,-. Skolen sender en faktura for samlede reiseutgifter. Merk fakturaen med reise og skolens navn. Siste frist for å sende faktura på reiser er 15.mai 2020.

Se vedlegg for fakturainformasjon.

Regionsamlinger vårsemesteret 2020 (lista oppdateres fortløpende):

Region Dato Sted Kontaktinformasjon 
Rogaland 25.03  Thon Hotell Maritim, Stavanger mhr@jaermuseet.no
Buskerud 21.04   erlend.eggen@ue.no
Troms og Finnmark 16.04 Nordnorsk vitensenter, Tromsø astrid@nordnorsk.vitensenter.no
Agder 04.03 UiA - Kristiansand anne.vegusdal@uia.no
Trøndelag 24.03 Quality Airport Hotell, Værnes berit.reitan@naturfagsenteret.no
Vestland 26.03 Lavik Fjord Hotell holger.aasen@ue.no
Møre og Romsdal 18.03 Molde videregående skole berit.reitan@naturfagsenteret.no
Oslo og Akershus 19.03 Forskningsparken, Oslo anette.braathen@naturfagsenteret.no
og cathrine.jansen@ue.no 
Innlandet 10.03 Wood hotell, Brumunddal cathrine.jansen@ue.no 
Nordland 12.03  Radisson Blu, Bodø liv.hov@me.com
Østfold 27.03 Festiviteten, Sarpsborg sille.solberg@ue.no
Vestfold og Telemark 23.03 DuVerden, Porsgrunn kh@du-verden.no


Skolene blir kontaktet av koordinatoren i regionen for nærmere program og påmelding eller avtale om dato for møte på skolen.