Når er det samling for Lektor2-skoler i din region?

Skolene inviteres til å delta på to regionsamlinger i løpet av skoleåret 2017/18.

Høstsamling: Obligatorisk for alle skoler som mottar økonomisk støtte å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 
NB! I noen regioner vil koordinator avtale møter med hver enkelt skole i stedet for å arrangere høstsamling.

Vårsamling: Obligatorisk for alle skoler (også nettverksskoler) å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 

Hva innebærer regionsamling?
Programmet på regionsamlingene vil variere noe fra region til region. Hovedpoenget er å få didaktisk påfyll, tilbakemeldinger og utveksle erfaringer knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg etter Lektor2-modellen.

Mange regioner pleier i tillegg å invitere aktuelle aktører fra regionen til å presentere seg på samlingen. 

De fleste regionsamlingene går over en dag og inkluderer lunsj. Deltakelse på samlingene er gratis.

Refusjon av reisekonstnader
Reiseutgifter (transport og evt overnatting) dekkes av Naturfagsenteret. Naturfagsenteret dekker ikke kostgodtgjørelse. Det er en egenandel pr. reise pr. deltaker på kr.400,-. Skolen sender en faktura for samlede reiseutgifter. Merk fakturaen med reise og skolens navn. Siste frist for å sende faktura på reiser er 15.mai 2018.

Se vedlegg for fakturainformasjon.

Regionsamlinger vårsemesteret 2017/18 (lista oppdateres fortløpende):

Fylke Dato Kontakt
Agder 7. februar

Anne Vegusdal: 
anne.vegusdal@uia.no

Oslo

1. mars

Anette Braathen: 
anette.braathen@naturfagsenteret.no

Rogaland 8. mars

asbjoern.velde@rogfk.no

Telemark 13. mars

Berit Reitan:
berit.reitan@naturfagsenteret.no

Buskerud og Vestfold 22. mars

Berit Reitan: 
berit.reitan@naturfagsenteret.no

Erlend Eggen:
erlend.eggen@ue.no 

Nordland, Troms og Finnmark 4. - 5. april

Liv Hov og Geir Sagelv: 
liv.hov@me.com, geir@sagelv.no

Trøndelag 6. april

Frank Norbeck:
Frank.Norbeck@ue.no

Akershus, Hedmark og Oppland 11. april

Cathrine Jansen: 
cathrine.jansen@ue.no

Hordaland 16. april

Gry Sæterdal: 
gry.saeterdal@ue.no 

Sogn og Fjordane 17. april

Holger Aasen:
holger.aasen@ue.no

Østfold 17. april

Sille Solberg:
sille.solberg@ue.no

Møre og Romsdal 24. april

 

Ingeborg Johannessen:
ingeborg.johannessen@ue.no

 


Skolene blir kontaktet av koordinatoren i regionen for nærmere program og påmelding.