Lektor2-modellen

Her finner du en teoretisk gjennomgang av Lektor2-modellen. For praktiske eksempler på undervisningsopplegg utarbeidet etter Lektor2-modellen, se Eksempler på undervisningssamarbeid.

Samarbeid med arbeidslivet høres veldig fint ut i teorien, men er ikke alltid like lett å få til i praksis. Vi har derfor utviklet Lektor2-modellen – et verktøy som skal hjelpe lærer og samarbeidspartner med å utvikle undervisningsopplegg som bidrar til elevenes læring og motivasjon i realfag.

Selve modellen består av fem trinn (se under). Trinn 1–4 gir rammen for undervisningsopplegget, mens trinn fem handler om innholdet i undervisningen,  det vil si alle aktivitetene elevene skal gjøre i og utenfor klasserommet i løpet av samarbeidet (f.eks. klasse-/gruppediskusjoner, veiledning fra partner, forsøk, lese- og skriveoppgaver, innhente/vurdere informasjon). Hvor involvert samarbeidspartneren er i de ulike trinnene varierer, men som et minimum skal lærer og partner samarbeide om å finne et felles tema, et oppdrag elevene skal løse og diskutere på hvilke måter samarbeidspartneren kan bidra inn i undervisningen. Når dette er avklart, kan læreren designe resten av undervisningsopplegget. 

Lektor2-modellen:

  1. Velg tema
  2. Finn et oppdrag som elevene skal løse
  3. Hvilke kunnskaper og ferdigheter trenger elevene for å løse oppdraget?
  4. Hva kan elevene gjøre sammen med partneren som de ikke kan gjøre i klasserommet?
  5. Velg aktiviteter som setter elevene i stand til å løse oppdraget