Lektor2 – Samarbeid med arbeidslivet om undervisning i realfag

Vil du at dine elever skal få innblikk i hvordan realister jobber? Vil du øke elevenes interesse og motivasjon for realfag? Søk om å bli Lektor2-skole!

Lektor2 tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen. I samarbeid utvikler skolen og samarbeidspartneren inspirerende og læreplanrettede undervisningsopplegg med fokus på anvendelse av realfag.

Naturfag - sammen

Beskrivelse av Lektor2-modellen

Lektor2 har publisert en artikkel om det didaktiske verktøyet vi jobber etter i magasinet Naturfag.

Returkraft

Lærerstudenter med Lektor2 på pensum

Artikkel fra magasinet Naturfag som presenterer et trekant-samarbeid mellom skole, arbeidsliv og universitet, utviklet gjennom Lektor2-ordningen.

Utlysning 2015

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken for skoleåret 2016/17

Grunnskoler og videregående skoler, Vg1, og aktører som samarbeider med skoler kan søke om midler fra Den naturlige skolesekken i januar-mars 2017.Søknadsfrist: 1. mars 2017.Alle skoler vil få svar innen 15. mai 2017.Søknadsfrist eksterne: 1. mars 2017.
Morten Dæhlen / Merethe Frøyland 8x5

DEBATT: Realfag er også naturfag

Det er viktig og riktig at matematikk får oppmerksomhet, men realfag er mer enn matematikk.
Kvantefysikk: Einstein 8x5

Nytt Viten-program: Kvantefysikk

Bli med inn i kvantefysikkens forunderlige og fascinerende mikroverden.
Naturfag 2/16

Naturfag 2/16 ute nå

Hovedtema for nyeste Naturfag er samhandling og samspill i skole og barnehage.
DNS-konferansen 2016: Opning ved Merethe Frøyland 8x5

Raud tråd gjennom oppstarten for Den naturlege skulesekken

– Viktig for oss å inspirere og motivere lærarar og skuleleiarar til å vidareføre jobben med å implementere utdanning for berekraftig utvikling på eigen skule, seier prosjektleiar Eldri Scheie.
.