Lektor2 – Samarbeid med arbeidslivet om undervisning i realfag

Vil du at dine elever skal få innblikk i hvordan realister jobber? Vil du øke elevenes interesse og motivasjon for realfag? Søk om å bli Lektor2-skole!

Lektor2 tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen. I samarbeid utvikler skolen og samarbeidspartneren inspirerende og læreplanrettede undervisningsopplegg med fokus på anvendelse av realfag.

Anne - hender på vegg 2

Utlysning av midler for skoleåret 2017/18

Søknad kan sendes inn fra 1. februar

Søknadsfrist 17. mars

Energikonfaranse

Energikonferanse Gardermoen 19. januar

Naturfagsenteret i samarbeid med Olje- og energidepartementet, arrangerte Nasjonal fagkonferanse: Energi, den 19. januar 2017. 

Naturfag - sammen

Beskrivelse av Lektor2-modellen

Lektor2 har publisert en artikkel om det didaktiske verktøyet vi jobber etter i magasinet Naturfag.

Lektor2-logo

Utlysning av støttemidler Lektor2 skoleåret 2017/18

Alle ungdomsskoler og videregående skoler kan nå søke om deltakelse i Lektor2-ordningen for skoleåret 2017/18. Søknadsfrist for både nye og videreførende skoler er 17. mars 2017.
Energikonferansen - Camilla Moe

Fagkonferanse Energi

Naturfagsenteret i samarbeid med Olje- og energidepartementet, arrangerte Nasjonal fagkonferanse - Energi den 19. januar 2017.  Vedlagt finner du noen av presentasjonene som ble holdt på konferansen. Takk til alle deltakere og bidragsytere for en flott konferanse!  
Kerstin Laue

Pytagoras med mening

Norge ønsker å være en kunnskapsnasjon i verdensklasse og i Telemark har vi ambisjon om å bli best på grønn industri og IT.
CO2 Colourbox

CO2-oppdraget

Femtini Vg1-elever har satt seg godt til rette i det halvmørke auditoriet. De har blitt busset hit til Statoilbygget på Forus fra St. Olav videregående skole i Stavanger. De har et viktig ærend. De skal presentere løsningen på CO2-oppdraget.
Lektor2 / MATHeus

Lærerstudenter med Lektor2 på pensum

I et Lektor2-prosjekt i Kristiansand deltar ikke bare skole og arbeidsliv. Grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Agder er også med på samarbeidet.

Nyhetsarkiv

.