Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Undervisningsopplegg om luftkvalitet og sensorteknologi

NILU - Norsk institutt for luftforskning har utviklet materiell for lærere som ønsker å gjennomføre undervisningsopplegg der elevene skal forske på luftkvalitet gjennom bruk av sensorteknologi.

NILU er partner i det europeiske forskningsprosjektet ACTION, som setter fokus på forurensing i Europa. Flere av deltakerskolene i den nasjonale realfagssatsingen Lektor2 har vært koblet på prosjektet. 

Materialet utviklet gjennom prosjektet er fritt tilgjengelig for lærere som ønsker å jobbe med luftforurensing, forskning og programmering. Materialet beskriver et mulig oppsett av aktivitetene og gir retningslinjer som lærerne kan tilpasse eget behov.