Nyhet

Energikonferanse 27. januar 2022

Endelig er det klart for ny energikonferanse for Lektor2-lærere!

Dato: Torsdag 27. januar 2022

Sted: Scandic Oslo Airport

Tidsramme: 10.00 - 15.00 (enkel frokost fra kl. 09.30)

I samarbeid med Olje- og energidepartementet arrangerer Lektor2 energikonferanse 27. januar 2022 på Scandic Oslo Airport. Påmeldingen er nå åpen for alle Lektor2-skoler.

Lenke til påmelding: https://nettskjema.no/a/227407 

Dere kan se fram til å få presentert forskningsresultater og oppdatert informasjon fra energisektoren gjennom å høre om departementets satsingsområder og visjoner (OED), bli bedre kjent med kjerneelementet Energi og materie (Naturfagsenteret) og lære mer om energieffektivisering av bygninger (SINTEF), batteriteknologi (IFE), karbonfangst og -lagring (Fortum Oslo Varme) og muligheter og utfordringer knyttet til elektrifisering, biogass og hydrogen til transportsektoren (Skagerak Energi). På slutten av dagen gjennomfører vi en paneldiskusjon, der deltakerne får anledning til å spille inn spørsmål til diskusjon mellom innlederne.

I tillegg settes det selvfølgelig av tid til god lunsj og prat med gode Lektor2-kolleger.

Lektor2 dekker reise og evt. opphold for inntil to lærere fra hver skole. Samlet reiseregning sendes fra skolen til Naturfagsenteret i etterkant av konferansen. Send epost til anette.braathen@naturfagsenteret.no ved behov for overnatting for å kunne delta på konferansen.

Ved spørsmål ta kontakt med din koordinator, eller anette.braathen@naturfagsenteret.no

Vi gleder oss!