Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Fagkonferanse for energiskolene i Lektor2

Naturfagsenteret i samarbeid med Olje- og energidepartementet arrangerte fagkonferanse på Gardermoen den 19. januar 2017. Takk til alle deltakere og bidragsytere for en flott konferanse!

"Fantastisk flott for oss "vanlige lærere" å få delta på en fagkonferanse der man blir motivert og inspirert til å engasjere seg enda mer i dette viktige temaet som fornybar energi er. Takk:)"

Målgruppen for konferansen var Lektor2-lærere som har undervisningssamarbeid med fagpersoner fra energisektoren. Gjennom dagen fikk lærerne belyst energisektoren fra ulike perspektiver, og anledning til å diskutere og dele erfaringer med andre lærere som samarbeider om tema energi gjennom Lektor2. Lærerne ga gode tilbakemeldinger på denne formen for faglig nettverk, og Naturfagsenteret vil jobbe for å etablere slike nettverk også innen andre temaer det samarbeides mye om gjennom Lektor2, som havbruk, økonomi og miljø.

"Å samle Lektor 2 lærere innen et tema gir gode kreative prosesser."

Fra venstre: Leif Lømo, Merethe Frøyland, Jan Magne Bae og Anette Braathen Fra venstre: Leif Lømo, Merethe Frøyland, Jan Magne Bae og Anette Braathen

Deltakerne fikk faglig påfyll fra departementet, fagfolk og forskere. Jan Magne Bae fra OED fortalte om hvilken plass de ser for seg at fornybar og ikke-fornybar energi vil ha i fremtiden. Leif Lømo, geolog og tidligere ansatt i Statoil fulgte opp med å poengtere at vi er avhengig av å ta vare på kompetansen Norge har utviklet gjennom olje- og gassbransjen for å lykkes inn i det grønne skiftet. Camilla Moe fra Statkraft fortalt om hvilke trender de ser i energibransjen i dag og Erik Marstein fra IFE avsluttet med å sette deltakerne inn i den voldsomme utviklingen solceller har hatt de senere årene.

"Gode foredragsholdere med svært aktuelle temaer. Gode oppdateringer på hva som skjer på markedet innen fornybar energi. Bra at de trekker inn kompetansen som trengs innen fornybar energi er allerede kompetanse vi sitter på."

Camilla Moe, Statkraft Camilla Moe, Statkraft

I tillegg fikk deltakerne presentert Rollemodell-ordningen ved Maren Grindstad. Maren jobber til daglig i Statoil, men tar også på seg oppdrag som rollemodell. Hun fortalte om hvordan presentasjonene hun holder for elevene bygges opp, med både en personlig og en faglig del. Maren delte sine erfaringer rundt hva som skal til for at besøket blir vellykket, og hvilke tilbakemeldinger hun får fra lærere og elever etter slike besøk.

"Nye innspill jeg kan videreformidle til mine kollegaer samt bruke for å motivere elever til å velge realfag."