Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Lektor2-elever kartlegger dyreliv langs ny E18-trasé.

Skoleelever kartlegger dyreliv langs ny E18-trasé - NRK – Sørlandet. I et naturfagsprosjekt kartlegger elever i Tvedestrand viltbestand i områdene hvor ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand skal bygges.

Ved hjelp av viltkameraer skal elevene registrere dyrenes bevegelser i traseen for den nye firefelts motorveien. Skolen er med i den landsomfattende Lektor 2-ordningen, som skal stimulere interessen for realfag gjennom samarbeid mellom skole og arbeidsliv.

Nettressurser