Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Midler til realfagskommuner

I budsjettet for 2015 har Kunnskapsdepartementet satt av 20 millioner kroner til ordningen med realfagskommuner. 20-35 kommuner skal velges ut. En forutsetning for å bli realfagskommune er at kommunen forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

Søknadsfrist 1. mars 2015

Hvordan bli realfagskommune

For å kunne søke om å bli realfagskommune, må kommunen som er barnehage- og skoleeier:

  • Gjennomføre en analyse av status for arbeidet med realfag i kommunen
  • Utarbeide mål for arbeidet med realfag med utgangspunkt i analysen

Kommuner som har fått tilskudd som realfagskommune må:

  • Utvikle en lokal realfagsstrategi med politisk forankring
  • La lærerne i barnehage og/eller grunnskole delta i lærende nettverk i realfag
  • Etablere og koordinere lokale, lærende nettverk
  • Rapportere på bruken av midler ved utgangen av 2016
  • Rapportere på resultater knyttet til mål og innsatsområder i den lokale realfagsstrategien

Utdanningsdirektoratet vil bistå realfagskommuner med å utvikle deres lokale strategi. Godkjente realfagskommuner blir invitert til oppstartssamling 21. mai 2015. 

Nettressurser