Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Forskningsfond gir støtte til videreutvikling av Lektor2-prosjekt i Agder

Regionalt forskningsfond Agder bevilger 500 000 kroner til Knutepunkt Sørlandet til prosjektet «MathEUS-Matematikk med mening. Et FoU-samarbeid mellom skole, universitet og arbeidsliv».

MathEUS (Mathematics at the Enterprise, University and School) er et samarbeidsprosjekt mellom skole, universitetet i Agder (UiA) og Returkraft. Prosjektet startet opp som et undervisningsopplegg gjennom Lektor2-ordningen.

Hovedmålet i MathEUS er å øke elevenes læringsutbytte i matematikk ved å utvikle og benytte undervisningsopplegg som er knyttet til relevante matematiske problemstillinger i arbeidslivet, for å synliggjøre den praktiske anvendelsen av faget.

Studenter i matematikkdidaktikk ved UiA utvikler undervisningsoppleggene i samarbeid med bedrift og skole.

Forskningen vil ha hovedfokus på om økt læringsutbytte hos elevene faktisk skjer når elevene deltar i undervisningsoppleggene ved Returkraft.

Prosjektleder i MathEUS Anne Vegusdal Prosjektleder i MathEUS Anne Vegusdal