Oppdrag

Et godt oppdrag er utgangspunktet for et godt Lektor2-opplegg. Nederst på siden finner du kriteriene for Lektor2-oppdrag og gode råd angående selve formuleringen av oppdraget. Disse ressursene kan være nyttig å se på for å sikre at oppdraget gir den ønskede effekten i form av motivasjon og læring hos elevene.

Under finner du eksempler på oppdragsbrev som har blitt utviklet gjennom Lektor2 sortert under ulike temaer. Mange av oppdragene kunne passet under flere av temaene, men er plassert der de primært hører hjemme.

Har din skole utarbeidet et oppdragsbrev dere ønsker å dele, send det gjerne til post@lektor2.no!