Å planlegge vurdering i Lektor2-opplegg

For å kunne veilede elevene underveis, tilpasse undervisningen og vurdere dem etter endt arbeid, må du ha oversikt over elevenes læring og forståelse. Dette krever planlegging i forkant.

Det er veldig lurt å planlegge vurderingssituasjoner før elevene begynner å jobbe med Lektor2-opplegget. Tenk igjennom: 

  1. Hva er målet med undervisningen? Hva er det du ønsker å vurdere?
  2. Hva vil du godta som bevis for at en elev har de ønskede kunnskapene og ferdighetene?
  3. Når og hvordan skal elevene få vist deg hva de kan?

 Skriv inn de planlagte vurderingsaktivitetene i kolonne 5 i planleggingsarket.

 

Les mer i artikkelen til høyre!

Planlagt underveisvurdering