Informasjonshefte om Lektor2

Hefte med informasjon om hvordan vi jobber i Lektor2 og oversikt over tilgjenglige ressurser. 

[]