Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Passer for

 • biologi 1
 • biologi 2

Miljøkonsekvenser ved regulering av vassdrag

Illustrasjonsfoto: Fiskestim settefiskeanlegg © Colourbox Illustrasjonsfoto: Fiskestim settefiskeanlegg © Colourbox

Setesdal videregående skole, avd. Hornnes samarbeidet med Agder Energi om tema miljøtiltak i vassdrag.

Før oppstart arbeidet elevene med grunnleggende teori innenfor temaene biologisk mangfold og menneskelige påvirkninger på økosystemet. Elevene fikk også en kort innledning i forhold til regulering av vassdrag og ulike kompenserende tiltak.

Miljøkonsulent i Agder energi fortalte elevene om biologisk arbeid som kraftselskapet arbeider med i hverdagen. 

Klassen fikk i tillegg reise til ett settefiskanlegg med omvisning og teori.  

Opplegget ble avsluttet med felles refleksjon i klasserommet: 

 •   Hvilke negative konsekvenser er det ved regulering av vassdrag?

 •   Hvilke tiltak blir gjennomført for å bøte på miljøskader ved regulering?

Aktuelle hovedområder i læreplanen

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Biologisk mangfald
 • Biologi 2
  • Den unge biologen
  • Økologi
Publisert 02. des. 2013 - Sist endret 24. aug. 2017.

Laget av

 • Setesdal videregående skole, avd. Hornnes

Ekstern partner