Nyhet

Oppstartssamling 2021

15. september arrangerte vi oppstartssamling for alle de nye skolene i Lektor2.

Oppstartssamling Lektor2 2020

Oppstartssamlingen pleier å arrangeres som en felles, nasjonal samling for alle nye skoler. I år lot dette seg dessverre ikke gjennomføre, og det ble i steden avholdt regionsvise oppstartssamlinger den 15. september.

På samlingen ble deltakerne presentert for Lektor2 og det didaktiske verktøyet Lektor2-modellen som brukes i planleggingen av undervisningsoppleggene (se vedlagte presentasjoner til høyre), og startet arbeidet med skolens eget undervisningsopplegg. Flere regioner fikk i tillegg besøk av lærere som har gjennomført Lektor2-opplegg, eller bedrifter i regionen som ønsker samarbeid med skolene. 

Presentasjonen av Lektor2-modellen ble streamet fra Oslo, men dessverre hadde hotellet problemer med internett-tilgangen slik at kvaliteten ble dårlig. Det ble gjort opptak av presentasjonen, og filmen blir straks lagt ut på denne siden slik at lærere som ikke fikk med seg presentasjonen får anledning til å se denne i ettertid.

Vi takker alle for oppmøtet og ser fram til å jobbe sammen med dere dette skoleåret!