Oppstartssamling for nye Lektor2-skoler 2020/21

Årets oppstartsamling arrangeres tirsdag 10. september.

Oppstartssamlingen pleier å arrangeres som en felles, nasjonal samling for alle nye skoler. I år lar dette seg dessverre ikke gjennomføre, og det vil derfor i steden avholdes regionsvise oppstartssamlinger den 10. september.

Innholdet på samlingen vil bli tilnærmet normalt, med en streamet presentasjon om Lektor2 og det didaktiske verktøyet som brukes i planleggingen av undervisningsoppleggene, og regionsvis arbeid ledet av skolens koordinator for å starte arbeidet med skolenes egne undervisningsopplegg. Skolene vil også få presentert et gjennomført Lektor2-opplegg fra lærere som deltar i Lektor2.

Alle nye skoler vil få tilsendt mer informasjon og program for dagen fra sin koordinator i august.