Hopp til hovedinnhold

Økonomirapport for skoleåret 2022/23

Alle deltakende skoler som mottar midler skal sende inn en enkel økonomirapport som viser hvordan de tildelte midlene for skoleåret 2022/23 er brukt. Rapporten skal leveres på slutten av skoleåret, med frist 15.06.2023.

Hvis ikke hele støttebeløpet er benyttet, overføres midlene til neste skoleår dersom skolen fortsetter sin deltakelse i Lektor2.

Størrelsen på støttebeløpet og informasjon om hvordan midlene kan brukes står beskrevet i kontrakten som skolen har inngått med Naturfagsenteret (se punkt 4 i tilsendt kontrakt).

Lenke til økonomirapporten: Økonomirapport 2022/2023