Hopp til hovedinnhold

Rapport om gjennomført Lektor2-opplegg 2023/24

Alle skoler skal rapportere tilbake til Naturfagsenteret om de ulike Lektor2-oppleggene som er gjennomført ved skolen. Rapporten fylles ut av en lærer som har jobbet med undervisningsopplegget og bør sendes så snart opplegget er ferdig gjennomført.

Hvis skolen har flere undervisningsopplegg, fylles skjemaet ut for hvert enkelt opplegg. Du vil motta et eksemplar av rapporten på epost så snart skjemaet er levert. Kopi av rapporten skal videresendes til din koordinator.

Rapport på gjennomført Lektor2-opplegg

Eventuelle spørsmål kan sendes til: post@lektor2.no