Hopp til hovedinnhold

Kompetanseutvikling

I tillegg til å skape interesse for og læring i realfag, har Lektor2-ordningen som mål å gi lærerne som deltar økt kunnskap om og kompetanse i det å samarbeid med arbeidslivet om undervisning. Vi ønsker at deltakelse i ordningen skal gjøre samarbeid med arbeidslivet til en integrert arbeidsform ved skolen. Deltakelse i Lektor2 vil i tillegg bidra til bedre innsikt i hva som brukes av realfag i det lokale arbeidslivet samt økt kompetanse i hvordan man kan bruke andre læringsarenaer på en måte som øker læringsutbyttet for elevene. Kompetanseutviklingen foregår gjennom ulike samlinger, i møter med koordinatoren og via ressurser på nettsidene våre.

Kompetanseutvikling