Nyhet

Oppstartssamling 2021

Alle nye skoler i Lektor2 inviteres til oppstartssamling 15. september.

Oppstartssamling Lektor2 2020

Oppstartssamlingen pleier å arrangeres som en felles, nasjonal samling for alle nye skoler. I år lar dette seg dessverre ikke gjennomføre, og det blir i steden avholdt regionsvise oppstartssamlinger den 15. september.

På samlingen vil deltakerne presenteres for Lektor2 og det didaktiske verktøyet som brukes i planleggingen av undervisningsoppleggene, og starte arbeidet med skolens eget undervisningsopplegg. Flere regioner vil i tillegg få besøk av lærere som har gjennomført Lektor2-opplegg, eller bedrifter i regionen som ønsker samarbeid med skolene. 

Alle skoler vil få nærmere informasjon om sted og program for dagen av sin koordinator ved skolestart.