Nyhet

Oppstartsamling 2020

De nye skolene i Lektor2 har deltatt på oppstartsamling. Den måtte i år gjennomføres på nye måter.

Oppstartssamling Lektor2 2020

Oppstartssamlingen pleier å arrangeres som en felles, nasjonal samling for alle nye skoler. I år lot dette seg dessverre ikke gjennomføre, og det ble derfor i steden avholdt regionsvise oppstartssamlinger den 10. september og noen andre datoer.

Innholdet på samlingen var en streamet presentasjon om Lektor2 og det didaktiske verktøyet som brukes i planleggingen av undervisningsoppleggene, og regionsvis arbeid ledet av skolens koordinator for å starte arbeidet med skolenes egne undervisningsopplegg. Flere regioner fikk i tillegg besøk av lærere som har gjennomført Lektor2-opplegg, og som fortalte om eget opplegg og ga råd og tips til de nye skolene.

Tilbakemeldingene vi har fått så langt viser at dette er en form på samlingen som fungerer godt for å knytte kontakt med de andre skolene og koordinatorene i egen region, og at gjennomføringen av den digitale delen fungerte greit. Vi har fått flere konstruktive tilbakemeldinger på hvordan vi bør gjennomføre streaming-økter for at denne måten å interagere på skal fungere enda mer hensiktsmessig i fremtiden.

Tusen takk til alle deltakere for en lærerik og hyggelig dag!