Utlysning av støttemidler for skoleåret 2020/2021

­Alle ungdomsskoler og videregående skoler kan søke om deltakelse i Lektor2-ordningen skoleåret 2020/21.
Les vedlagte informasjonsbrev.

NB! Ny søknadsfrist er 17.april 2020.

Støttemidler for skoleåret 2020/21

For å kunne få støttemidler fra Lektor2-ordningen må skolen i løpet av skoleåret 2020/21 utvikle og gjennomføre ett eller flere undervisningsopplegg som følger Lektor2-modellen.

Støttebeløpet hver enkelt skole kan motta varierer utfra skolens oppstartsår i ordningen:

  • Nye skoler 2020/21:                             Kr. 40 000
  • Videreføring av skoler fra 2019/20:        Kr. 40 000
  • Videreføring av skoler fra 2018/19:        Kr. 20 000

Skoler som har vært med i Lektor2-ordningen i tre år eller mer, kan søke om å delta som nettverksskole. Nettverksskoler som av geografiske årsaker har store reisekostnader knyttet til gjennomføringen av sine Lektor2-opplegg, kan søke om reisestøtte.

Hvis dere er usikre på hvor mange år skolen har deltatt i Lektor2-ordningen, kan dere sjekke vedlagte liste. De skolene som ikke står på listen over skoledeltakelse kan søke som ny skole i ordningen.

Søknadene leveres i www.skolelab.no.

Alle skoler som har søkt vil motta svar på søknaden innen utgangen av mai måned.