Utlysning av støttemidler for skoleåret 2019/2020

­Alle ungdomsskoler og videregående skoler inviteres til å søke om deltakelse i Lektor2-ordningen skoleåret 2019/20.

Søknadsfrist er 1. april 2019.

Støttemidler for skoleåret 2019/20

For å kunne få støttemidler fra Lektor2-ordningen må skolen i løpet av skoleåret 2019/20 utvikle og gjennomføre ett eller flere undervisningsopplegg som følger Lektor2-modellen.

Støttebeløpet hver enkelt skole kan motta varierer utfra skolens oppstartsår i ordningen:

  • Nye skoler 2019/20:                               Kr. 40 000
  • Videreføring av skoler fra 2018/19:        Kr. 40 000
  • Videreføring av skoler fra 2017/18:        Kr. 20 000

Skoler som har vært med i Lektor2-ordningen i tre år eller mer, kan søke om å delta som nettverksskole. Nettverksskoler som av geografiske årsaker har store reisekostnader knyttet til gjennomføringen av sine Lektor2-opplegg, kan søke om reisestøtte.

Hvis dere er usikre på hvor mange år skolen har deltatt i Lektor2-ordningen, kan dere sjekke vedlagte liste. Dersom skolen deres står på denne lista, kan dere ikke søke som ny skole.

Vi ber om at dere leser vedlagte informasjonsbrev før dere søker.

Søknaden leveres i www.skolelab.no. Hvis du ikke har bruker fra tidligere, kan du enkelt opprette en ny bruker. Det er helt i orden å bruke egen bruker når du leverer søknaden for skolen.