Utlysning av støttemidler for skoleåret 2019/2020

­Alle ungdomsskoler og videregående skoler inviteres til å søke om deltakelse i Lektor2-ordningen skoleåret 2019/20.

Søknadsskjemaet åpner 1. februar 2019 på www.skolelab.no.
Søknadsfrist 1. april 2019.

 

Støttemidler for skoleåret 2019/20

For å kunne få støttemidler fra Lektor2-ordningen, må skolen i løpet av skoleåret 2019/20 utvikle og gjennomføre ett eller flere undervisningsopplegg som følger Lektor2-modellen.

Støttebeløpet hver enkelt skole kan motta varierer utfra skolens oppstartsår i ordningen:

  • Nye skoler 2019/20:                               Kr. 40 000
  • Videreføring av skoler fra 2018/19:        Kr. 40 000
  • Videreføring av skoler fra 2017/18:        Kr. 20 000

Skoler som har vært med i Lektor2-ordningen fra skoleåret 2016/17 eller tidligere, kan søke om å delta som nettverksskole. Nettverksskoler som av geografiske årsaker har store reisekostnader knyttet til gjennomføringen av sine Lektor2-opplegg, kan søke om reisestøtte.

Hvis dere er usikre på skolens oppstartsår vil det ved utlysning bli lagt ut en oversikt over skolers deltakelse i ordningen. Hvis ikke din skole står på lista kan dere søke som ny skole i ordningen.

Nettressurser