Hopp til hovedinnhold

Funksjoner ungdomstrinn

Funksjoner brukes for å uttrykke sammenhenger, og de dukker opp nesten uansett hva man driver med. I tabellen under har vi samlet noen eksempler på bransjer som bruker relativt enkle funksjoner og hva de bruker det til.

Bransje Hva brukes det til? 
Petroleum
 • Beregne levetiden for rør
 • Lønnsomhetsberegninger
 • Beregning av trykk
 • Risikoberegning som funksjon av tid
Bygg
 • Beregne antall bilreiser til/fra boliger, bedrifter og butikker
 • Beregning av materialkostnader   
Energi
 • Beregne vindkraft som funksjon av vindhastighet
 • Beregne bølgekraft som funksjon av bølgehøyde
 Annet
 • For å se hvordan intensiteten til røntgenstråling varierer
 • Beregne effekt som funksjon av turtall på elektromotorer
 • Beregne renter i forbindelse med lån og sparing
 • Lønnsomhetsberegninger
 • Bruke lineære modeller til å lage sesingvarsel for været