Hopp til hovedinnhold

Integrasjon

«Derivasjon er et håndverk, integrasjon er en kunst!». Men hva brukes det egentlig til...? I tabellen under finner du noen eksempler.

Bransje Hva brukes det til?
Petroleum
 • Beregne produksjonsvolum
 • Arealberegninger       
Elektro
 • Beregne effektforbruk
 • Beregning av magnetisk fluks
Vann og avløp
 • Beregning av vannmengde, f.eks. vannvolumet av en nedbørshendelse
 • Beregning av flomvolum
HMS
 • Beregne metabolittkonsentrasjoner fra NMR-spektra 
 • Bioekvivalens ifm. legemidler
 • Volumberegning av gassblandinger
 • Beregning av støydose
 • Vurdering av strålefare på arbeidsplasser
IKT
 • Båndbredde- og køanalyse ved flytting av data
 • Kybernitikk (styring og regulering i maskiner)
Annet
 • Beregne total kraft produsert fra en kraftstasjon
 • Beregning av samlet klimabelastning for et bygg over tid